Tror risikoen er på nedsiden

Nyheter
492

I presentasjonsmaterialet til Marine Harvests tredje kvartalsrapport fremgår det at selskapet anslår en global tilbudsvekst av oppdrettslaks i 2017 på mellom null og seks prosent.

Beste estimat
Ifølge TDN Finans tror Marine Harvest risikoen her ligger på nedsiden.

– Vi ser en mulighet om at tilbudsveksten blir lavere enn dette, men akkurat nå er dette vår beste estimat, sa Ivan Vindheim, finansdirektør i oppdrettselskapet, under dagens kvartalspresentasjon i Oslo.

Økte priser
Selskapet viser til at Kontali Analyse estimerer en tilbudsvekst på tre prosent i 2017, og at 12 månedersprisen fortsetter å øke og ligger nå på 68 kroner pr kilo.

Etterspørselssiden etter laks er raskt voksende. Mindre laks å slakte på skal, alt annet likt, tyde på økte laksepriser.