Tror på høyt løft frem mot nyttår

Nyheter
433

Uke 43. Lakseprisen snur programmessig og etter planen. Foreløpig ser det ut som om spotprisen stiger med omlag fire kroner per kilo fredag.

Noen overraskelse kan det knapt kalles. I de siste fem år har lakseprisen snudd opp i fire tilfeller i uke 43. Oddsene for at dette også blir 2014-fasit er gode.

Bunnen er passert
Markedsaktørene virker trygge på at prisbunnen ligger bak dem. Blikket rettes opp og frem. Det store julesalget står snart for døren. Med en etterspørsel som ofte overstiger tilbudet.

Historien taler for en komfortabel utvikling utover høsten.

Prisøkning fra bunn til topp i fjerde kvartal de siste fem år er følgende:
* 2009: 6,45 kroner
* 2010: 11,60 kroner
* 2011: 9,80 kroner
* 2012: 9,46 kroner
* 2013: 24,53 kroner

Ser en bort fra det ekstraordinære lakseåret 2013, har spotprisen de foregående fire år i gjennomsnitt steget med 9,33 kroner per kilo. Det innebærer at nær halvparten av den ventede prisoppgangen er tatt ut på denne uken alene.

Prisoptimisme
Det er ikke mange som våger å tro på en gjentakelse av 2013, som viste en prisoppgang en må tilbake til midten av 80-tallet for å finne maken til. Med Russland stengt og kjølige relasjoner til Kina, har markedet neppe tilstrekkelig med styrke og kondis til å løfte prisen så høyt.

Summen av industriaktørenes prisveddemål på laksebørsen Fish Pool tar sats på en snittpris i desember på 41,70 kroner og en januarpris enda litt høyere, på 43,70 kroner. Gitt at prisbunnen var på 31 kroner, speiler dermed den såkalte forward-prisen utvilsomt en optimisme for laksesalget.