Trond Williksen om Ocean Farming: – Dette kan fungere

Nyheter
2479

SalMar mener lakseoppdrett i åpent hav kan gi en «enorm mulighet».

En drone sveiper over den gulmalte stålkolossen «Ocean Farm 1». Den ruver der den ligger på en eksponert lokalitet utenfor munningen til Trondheimsfjorden. Når SalMar-sjef Trond Williksen fremviser en kort film som viser riggen i drift, er han sikret publikums oppmerksomhet. 143.000 tonneren SalMar går i spiss på offshore-oppdrett, og nå begynner resultatene fra driften å tikke inn.

– Dette bør gi dere en idé om hva vi gjør utenfor Frøya, på Frohavet.

Løypemelding
Det var knyttet stor interesse til Williksens løypemelding fra den spektakulære oppdrettsriggen i Bergen tirsdag. Williksen peker på at Norge i 1971 slaktet 98 tonn oppdrettslaks, skarve fem lastebillaster, mot årets estimat på 1,2 millioner tonn.

– De samme produksjonskonseptene har i stor grad vært de samme i denne perioden – oppdrett i åpne merdanlegg i kystsonen. De siste fem-seks årene har industrien kommet inn i en annen fase, en mer stagnerende fase. Dette skyldes tilgjengelighet på arealer, og andre stakeholders bekymring har økt.

Mot åpent hav
Nettopp de faktorene har gjort at en ser på annen teknologi for å ta i bruk nye områder og øke produksjonen.

– En har gått fra ueksponerte til mer og mer åpent hav. Det har vi i sett i SalMar – for å vokse har vi vært nødt til å ta i bruk havet. Vi har jobbet med dette prosjektet nå i tre-fire år, forteller Williksen.

Han legger ikke skjul på at han liker det han ser.

Vil fungere
– Erfaringen så langt er: Dette kan fungere. Dette vil fungere. Vi ser at fisken trives godt. Den spiser og vokser. Vi ser lav dødelighet, lite lus. I den fasen vi er i produksjonen ser vi at dette fungerer, og dette er en vektor som vi kan utvikle produksjonen mot.

– Vi har innledet et samarbeid med Kongsberg-gruppen for å se på hvordan vi kan utvikle denne produksjonen. Vi har samarbeid med SINTEF, og vi ser at skal vi vokse må vi ta i bruk mer areal. Vi tror dette er bare begynnelsen på hvordan denne næringen kan se ut i fremtiden. Vi ser en næring som vil bli mer teknologidrevet. Det kan gi en enorm mulighet til å utnytte mer av havet.

Mulighet
Kunnskap er nøkkelen, understreker han. Dette understrekes av at riggen er utstyrt med hele 20.000 sensorer.

– Dette representerer en fantastisk mulighet. Ikke bare for SalMar og oppdretterne, men også for Norge og leverandørindustri som kan gå i tet teknologisk, sier Williksen.