Tremilliarders landbasert anlegg i Fræna fikk ja fra Fylkesmannen

Nyheter
3579

Salmon Evolution får tillatelse til utslipp av Fylkesmannen i Møre og Romsdal for gigantanlegget som skal ligge ved Indre Harøy i Fræna kommune. 

Det opplyser Fylkesmannen på sine hjemmesider.

Salmon Evolution, som er 85 prosent eid av Romsdalsfisk, sikter seg inn på en årlig produksjon på 28.800 tonn.

– En gledens dag
– Denne beslutningen var viktig, og dette er absolutt en gledens dag for oss. Dette var en av flere ting som måtte på plass før den endelige konsesjonsbehandlinga skal gjøres av fylkeskommunen, sier daglig leder i Salmon Evolution, Ingjarl Skarvøy, til Rbnett. Skarvøy eier resterende 15 prosent av selskapet.

Skarvøy sier til avisen at det er mye som gjenstår, blant annet finansieringen. Opprinnelig ønsket Salmon Evolution å investere «bare» en milliard kroner, men det ble raskt klart at det lå an til behov for økt finansiering om prosjektet skulle realiseres. Skarvøy sier det er fortsatt tre milliarder kroner som gjelder, men at første byggetrinn krever mindre kapital.

– Vi har ikke gått ut til mulige investorer ennå, men vi merker at det er stor interesse for prosjektet, sier han.

– Av regional og lokal verdi
I begrunnelsen for vedtaket skriver Fylkesmannen: «Det vil være av nasjonal verdi å få erfaring i drift av storskala landbasert oppdrett innen bærekraftige rammer. Sysselsetting og vekst vil være av regional og lokal verdi.»

I tillegg fremheves miljømessige fordeler sammenliknet med oppdrett i sjø.