Trellevik vil stoppe laksefiske i vestlandselvene

Nyheter
0

Mener det er spesielt at en tillater omfattende høsting av rødlistet fisk.

– Jeg ønsker at man utreder muligheten for stans i fisket for en periode, og se om dette kan ha positiv effekt på villaksbestanden, sier Ove Trellevik (H) til Bergens Tidende.

Trellevik, som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité, mener fritidsfiskerne i elvene må ta større ansvar for at laksen ifjor ble rødlistet som «nær truet».

– I 2010 ble det forbud mot garnfiske etter laks i sjøen. Året etter ble det registrert 20.000 flere gytende laks i elvene. Det viser at forbud mot fritidsfiske virker. Derfor tror jeg det er fornuftig å stenge fiske etter laks i vassdragene i en periode, og så vurdere resultatet, mener Trellevik.

Samtidig var fjoråret tidenes dårligste lakseår i Norge, ifølge Miljødirektoratet. Det ble i 2021 fanget 289 tonn laks i elv, mot et snitt på 427 tonn de fem foregående årene.

Trellevik mener en bør tenke nytt om forvaltningen av laksestammene, og viser til at 183 av 480 lakseførende elver i Norge i dag er stengt for fiske.

– Men 297 elver er fremdeles åpne. Og selv om fangsttallene i fjor var historisk lave, var det enkelte elver med ganske høye fangsttall. Når arten er truet og rødlistet, er det spesielt at vi tillater en så omfattende høsting i elvene, sier Trellevik.

Årøyelva. Foto: Trine Forsland