Tredoblet verdiskaping på ti år

Nyheter
1439

Verdiskaping er definert som den verdien en sitter igjen med etter å ha trukket i fra kostnader knyttet til forbruk av varer og tjenester i produksjonsprosessen. Verdiskaping måler merverdi som fordeler seg typisk til arbeidstakere, kapitaleiere og staten.

Den norske sjømatbransjen samles i Tromsø denne uka, og den store deltakelsen er et utrykk for at fiskeri, havbruk og den voksende leverandørsektoren blir stadig viktigere for landet. Det er særlig verdiskapingen i havbruk som har økt betydelig fra 2015 til 2016, men også villfangstsektoren har økt sitt verdiskapingsbidrag betydelig.

Viktig næring
Styreleder Inger-Marie Sperre i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge er ikke overrasket.

– Det er stor etterspørsel etter norsk sjømat på verdensmarkedene, og kronekursen gjør det ekstra gunstig å drive med eksport nå. Mange som peker på sjømat som en av de viktigste næringene for landet vårt, og det er avgjørende at alle gode krefter bidrar til at fiskeri og havbruk utvikles videre, sier Sperre.

Norsk sjømat selges på markeder over hele verden. Inger-Marie Sperre som selv driver fiskeeksport peker på at Norge er helt avhengig av god adgang til markedene i Europa og andre regioner. Utviklingen med politisk uro i mange land, økt proteksjonisme og handelshindringer er tegn på at årene som kommer kan bli mer krevende for eksportørene. Det krever at politikerne er oppmerksomme på utfordringene som sjømatnæringen møter.

Usikkerheten på verdensmarkedene med Brexit og skiftende politiske vinder i Europa og USA er også et tema når Sjømat Norge arrangerer årskonferanse og generalforsamling i Tromsø denne uka. Både fiskeriminster Per Sandberg og EU- og EØS-minister Frank Bakke-Jensen deltar på arrangementet som samler sentrale politikere, bransjefolk og andre sjømatinteresserte fra hele landet.

Markedsadgang
– Dette er viktige tema for vår næring. Det er avgjørende at Norge fører en næringspolitikk som arbeider for god markedsadgang, og som også sikrer at næringen gis mulighet til å øke aktiviteten og tilførselen av sjømat. Det at havbrukssektoren kan vise til ekstra høy verdiskaping henger nok delvis sammen med at Norge ikke produserer nok til å dekke etterspørselsveksten og dermed går prisene opp, sier Sperre.

Sintef-tallene viser også at sjømatnæringen inkludert ringvirkinger i annet næringsliv står for over 55.000 årsverk. Det er på det høyeste nivået siden målingene startet i 2004. I fjor var det riktig nok en svak nedgang – som skyldes nedgang i ringvirkningseffekter. Utflating av ringvirkningseffekter fra sjømatnæringen skyldes i hovedsak manglende volumvekst i havbrukssektoren og stabile totalvolum fra den fangstbaserte delen av næringa, ifølge tallene fra Sintef Ocean.