Tredje sprekeste start på 30 år

Kommentarer
3244

Men til og med markedsførerne i Norges Sjømatråd tror på synkende laksepris.

Skal en spå morgendagens vær, er det som kjent statistisk størst sjanse for å treffe blink om en holder seg til dagens vær. I det siste har bransjeutsiktene til solskinn vært magre. Andre halvår ifjor ble preget av biomassebygging, børsnedgang og et tungt prisfall.

Fra midten av mai til årets slutt sank lakseprisen med 33 prosent.

Helsvart er det imidlertid ikke. Fallet kom fra skyhøye nivåer. Og starten av 2018 viser de tredje høyeste oppnådde laksepriser på tre tiår.

Gullalder
I lakseindustriens gullalder, nærmere bestemt de siste fem år, har det kun vært registrert høyere spotpriser to år, nemlig 2016 og 2017. Ser en bort fra disse to årene, må en tilbake til 1987 for å slå det prisnivået vi har sett ved inngangen til januar.

Norges Sjømatråd dristet seg, under gårsdagens fremleggelse av eksporttallene for 2017, til et sjeldent pristips. De landet, noe overraskende for en markedsfører av fisk, på en liten nedgang herfra – på 52 kroner kiloet for året som helhet.

Les også: – Hvis vi ikke får økt til gang til store markeder i 2018, er det lite sannsynlig at vi får en rekord i eksportverdi

Pristipset fra Tromsø er helt klart på nedsiden av meglerhusenes konsensus-estimater, som ligger på midten av 50-tallet, men også under råvarebørsen Fish Pools 2018-kontrakter som for tiden handles på 54,40 kroner/kilo.

Inflatert
De siste årene har også vært en periode med inflatert kostnadsside. Ikke fordi lakseoppdretterne, som utenforstående obervatører stadig hevder, har «gått i oljefellen», men grunnet en særs kostnadsdrivende myndighetspålagt bekjempelse av lakselus. Selvkost for laksen har krøpet langt opp på 30-tallet.

Uansett, såkalt normaliserte priser, som impliserer EBIT/kilo på fire-fem kroner, er fortsatt et stykke unna.