Tredje generasjon tar over roret i Bolaks

Nyheter
0

Karina Antonsen Hjelle er ansatt som konsernsjef i Bolaks Group.

Hun er utdannet siviløkonom fra NHH, og har de siste årene vært ansatt som viseadministrerende direktør i Bolaks. Tidligere har hun ledet arbeid med økonomi og ressursstyring i større foretak, før hun kom «hjem igjen» til familiebedriften for seks år siden.

Karina A. Hjelle, som representerer tredje generasjon i familiebedriften, kjenner selskapet godt. Styrets leder, Olav Munch, uttaler at hun med sin erfaring både i og utenfor selskapet, er meget godt kvalifisert til å påta seg oppgaven som konsernsjef.

– Med ansettelsen av Karina og etablering av konsernledelse i Bolaks, styrker vi nå den strategiske og operative kapasiteten for videre satsning, sier han i en pressemelding.

Den nye sjefen gleder seg til å ta fatt på nye oppgaver.

– Jeg er takknemlig for styrets tillit til meg, og gleder meg virkelig til å ta fatt på arbeidet med å lede Bolaks-konsernet, og bygge videre på det gode arbeidet som allerede er skapt, sier hun.

– Vi har eiere og et styre som er fremtidsrettet og med den gode kompetansen til våre medarbeidere skal vi bygge konsernet videre gjennom «Erfaring – vår fremtid». Næringen står ovenfor større endinger i tiden fremover, og jeg anser at Bolaks er godt rustet til å fremdeles være en aktiv pådriver for utviklingen i næringen. Vi har planer for store satsninger, og vi håper rammebetingelsene rundt næringen ikke setter en stopper for ønsket utvikling.

I løpet av 2022 har familien Holmefjord reorganisert sitt eierskap ved å etablere konsernet Bolaks Group, med mål om å videreutvikle verdikjeden fra rogn til mat. Bolaks Group omfatter Bolaks, Sævareid Fiskeanlegg, Bolaks Service, Bolaks Utvikling og Bolaks Energy.

Bolaks ble startet av familien i 1975, og driver med oppdrett av laks og stamfisk i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke. Verdikjeden inneholder ti matfiskkonsesjoner, to stamfiskkonsesjoner, settefiskanlegg i Sævareid, rognproduksjon, servicebåtrederi, eget vannkraftverk og planer for landanlegg.

Totalt i konsernet er det i dag over 120 ansatte.