Travleste eksportuke siden begynnelsen av mars

Nyheter
802

Aktiviteten i laksemarkedet har tatt seg merkbart opp etter noen tunge uker.

I forrige uke ble det eksportert 24.264 tonn laks, omregnet til rund vekt. Det er den høyeste registrerte eksport av laks siden uke 11. Kun tre uker har vist høyere salgsvolum så langt i 2020, viser eksportstatistikk fra Sjømatrådet.

Sammenligner en med fjoråret, noterte uke 20 seg for ti prosent høyere laksesalg (i volum) enn hva tilfellet var i samme uke i fjor.

Salgsveksten kom på stigende priser. Gjennomsnittlig eksportpris i uke 20 var 59,12 kroner, levert den norske grense.

Etter et par måneder med et krevende marked, har Norges lakseeksport, i volum, lagt over fjoråret i fem uker på rad. Etterspørselen synes å ta seg opp igjen, anført av importører i Polen, Danmark, Nederland og Spania, som alle handlet over 1.200 tonn laks sist uke.

Ser en 2020 under ett, har det blitt eksportert 432.081 tonn laks. På samme tid i 2019 var lakseeksporten 434.327 tonn.