Transportkrisen øker i omfang: EU mangler 400.000 lastebilsjåfører

Nyheter
0

Europas gjenåpning fra koronaviruspandemien skaper utbredt friksjon på tilbudssiden da selskaper sliter med å finne nok sjåfører eller biler for å dekke økende etterspørsel.

Ifølge Financial Times har økt økonomisk aktivitet etter at korona-restriksjonene ble lettet over hele Europa tidligere i år gitt en «svært høy arbeidsmengde for sjåfører og befraktere, noe som igjen fører til misnøye og oppsigelser.»

Mangel på lastebilførere er utbredt over hele Europa, og har nådd 80.000 i Tyskland og 400.000 i hele EU.

Forverres
Bransjeforeninger over hele Europa advarer om at situasjonen sannsynligvis vil forverres grunnet vanskeligheter med å rekruttere unge mennesker og en aldrende arbeidsstyrke – gjennomsnittsalderen for lastebilsjåfører er over 50 år.

– I Tyskland og over hele EU har vi det samme problemet som i Storbritannia, men i Storbritannia ble det verre av Brexit, sier Dirk Engelhardt, leder av Tysklands føderale sammenslutning for godstransport, logistikk og befraktning.

Les også: Høytrykk for lakselogistikken: – Det er mangel på transport, fôr og isoporkasser

Engelhardt skylder på mangel på lønn og dårlig behandling av sjåfører i EU.

– Når sjåfører leverer til store industriselskaper, har de ikke engang lov til å bruke toalettene, sier han. – De blir behandlet som dyr. Dette må stoppe.

Vil avta
Økonomer sier at regionens mangel på arbeidskraft sannsynligvis vil avta etter hvert som folk som forlot arbeidsstyrken under pandemien ser seg etter jobber, permitteringsordninger utløper og gjenværende restriksjoner på Covid-19 oppheves.

Arbeidsledigheten i eurosonen var imidlertid 7,5 prosent i august, godt over nivået i USA eller Storbritannia.

Mens Storbritannias mangel på fører har ført til at skip har blitt omdirigert fra landets viktigste havn, Felixstowe, kommuniserer de tre store havnene i Rotterdam, Antwerpen og Hamburg at de er sikre på å kunne håndtere sine eksepsjonelt høye lastmengder.