– Viktig at vi kjenner til hverandres arbeidsmarked og hva hver region har å tilby

Nyheter
1001

Skal sammen trekke høy kompetanse ut til distriktene.

– Når dere først har tatt turen hit må vi vise dere hvordan oppdrettsnæringa fungerer. Dere får et innblikk i hvor kompetansebehovet på Frøya og Hitra blir størst i framtida, sier Arvid Ervik i Blått kompetansesenter, og geleider sine besøkende Olav Weglo, Marit Eriksen og Samareh Granqvist om bord en av Måsøvals oppdrettsbåter.

De fire trønderske traineeordningene Kysttrainee, Fjelltrainee, Introtrainee og Trainee Namdalen som Ervik, Granqvist, Eriksen og Weglo representerer har tidligere operert hver for seg. Fra og med i høst skal de samarbeide under fellesparaplyen «Trainee Trøndelag», skriver Hitra-Frøya.

Felles markedsføring
– Trainee Trøndelag er et toårig prosjekt med finansiering fra Trøndelag fylkeskommune, forteller prosjektleder Marit Eriksen.

Felles mål er å trekke høy kompetanse ut i distriktene.

– Vi har ulike behov, men med tilpasninger skal vi kunne markedsføre oss i fellesskap. Vi er allerede i gang med å utvikle felles markedsføringsmateriell, og planlegger stand i lag under karrieredager. Trainee Trøndelag skal bli et kjent begrep i hele fylket.

Trainee og bedrift
Traineeprogram tilbys nyutdannede som får prøvd ut sine teoretiske kunnskaper i praksis. Eriksen forklarer at for å bli trainee må man ha høyere utdanning, minimum en bachelor, og at man kan godt ha ulik faglig bakgrunn.

– Blir man tatt opp i trainee-ordninga vår gjelder den for to år. I løpet av denne perioden skal man i praksis jobbe ved en eller flere bedrifter.

Hun legger til at de ønsker at alle bedrifter som har behov for kompetanse i hele fylket tar kontakt med dem og melder sin interesse.

– Vi ser at bedrifter som tar del i traineeprogrammet ønsker å være med igjen år etter år. Bedrifter som ønsker å ta del i trainee-ordninga må betale en medlemskontigent og stå for traineens lønn, men tilbakemeldingen er at de til gjengjeld får flinke, foroverlente folk til sin bedrift. Kompetanse som bedriftene kanskje ikke i like stor grad hadde klart å skaffe på egenhånd.

Stordriftsfordeler
Eriksen sier det i utgangspunktet er utfordrende å få nyutdannede til å velge distriktene. De erfarer at folk med rett kompetanse ikke er klar over hvilke spennende karrieremuligheter som finnes utenom byene.

– Små og mellomstore bedrifter har kanskje ikke gode nok ressurser til å kunne gå bredt ut med denne informasjonen. Det er en av grunnene til at traineeordningene har slått seg sammen. Vi står sterkere i lag, sier Eriksen. Hun sier også at de får stordriftsfordeler hvor de kan lære av hverandre, utveksle erfaringer og sammen kunne skape en best mulig trainee-ordning i Midt-Norge.

– Skal vi få folk hit må vi dessuten i tillegg til jobb kunne tilby traineene et faglig og sosialt nettverk. Det kan bli aktuelt å få til samlinger på tvers av trainee-samarbeidet i Trøndelag, tilføyer Arvid Ervik.

– Midt i blinken for næringa
Ervik som er midlertidig ansatt hos Blått kompetansesenter, har siden april jobbet med koordinering og tilpasning av ordningen slik at de nå blir mest mulig synkron. Og selv om hans prosjektstilling nå går ved veis ende har han stor tro på fortsettelsen.

– Kysttrainee har vært et lite kjent tilbud lokalt og har i grunnen avviket fra de tre andre traineeordningene. Nå skal Kysttrainee tilnærme seg de andre og jeg håper at lokalt næringsliv og alle som trenger kompetanse henvender seg til oss. Trainee-ordninga er blant annet midt i blinken for oppdrettsnæringa og vi har en klar plan for opplegget videre.

Han berømmer sine sparringspartnere Wenke Jobotn i Lerøy Midt og Kjell Roar Sæther i Hitra kommune som begge har lang erfaring med i traineeordninga i øyregionen for innspill.

Ervik forteller videre at han har vært rundt og pratet med mange bedrifter om Trainee Trøndelag allerede.

– Og alle sier det er vanskelig å få kompetanse til å flytte hit. For å få de flinkeste hodene til kyst og fjell må vi satse sammen og få flere traineer til Frøya og Hitra.

– Lærerikt
Tidligere samme dag har Trainee Trøndelag besøkt Lerøy Midts nye fabrikk på Jøsnøya, i tillegg til omvisning på Måsøval Fiskeoppdretts lokaliteter Bukkholmen og Lamøya utenfor Inntian ved driftsleder Håkon Seternes og driftstekniker Elly Ragnhild Strømme.

Trainee Trøndelag hadde sin første samling i Trondheim i mai, nå sin andre samling på Frøya og ambisjonen er at de skal få til å møtes i hver region, forklarer Weglo, Granqvist og Eriksen.

– Det har vært en fin og lærerik opplevelse å besøke Hitra og Frøya. Når vi sammen skal fremme Trøndelag er det viktig at vi kjenner til hverandres arbeidsmarked og hva hver region i Trainee Trøndelag har å tilby.