Torghatten kjøper to tredjedeler av aksjene i INAQ

Nyheter
0

Torghatten Aqua kjøper 66 prosent av aksjene i INAQ fra Akva Fonds. De ansatte i selskapet skal overta de resterende 34 prosent.

Kjøpet er viktig for videre vekst og utvikling av begge selskapene i tråd med selskapene ambisiøse strategier og planer, fremgår det av en pressemelding mandag morgen.

Kjøpesummen for aksjene Torghatten Aqua kjøper er 19,8 millioner kroner, og skal gjøres opp med 50 prosent i aksjer og 50 prosent i kontanter.

Utdanning
– For å utvikle fremtidens nasjonale og internasjonale sjømatnæring, vil tilgang på oppdatert og relevant kompetanse være en av de viktigste suksessfaktorene. Torghatten Aqua har gjennom sitt datterselskap Campus BLÅ allerede etablert et grunnleggende utdanningstilbud innen havbruk og fiskeri. For å realisere Torghatten Aqua sine ambisiøse vekstplaner er tilgang på best mulig kompetanse viktig. Kjøpet av 66 prosent av aksjene i INAQ, som er et av Norges ledende rådgiverselskap for sjømatnæringen, er strategisk milepæl som skal være med å katalysere utviklingen av konsernet, sier administrerende direktør i Torghatten Aqua, Øyvind Løvdahl.

– Torghatten Aqua har allerede lang erfaring i å samarbeide med rådgiverne i INAQ. De at ansatte i INAQ AS selv blir eier av 34 prsoent av selskapet, ser vi som svært positivt og bidrar til å sikre den fremtidige tilgjengelighet på kompetansen, sier Løvdahl.

– I forkant av 25-årsjubileet for selskapet til neste år, var det på tide å legge en ny strategi for den videre utviklingen av INAQ, sier Frode Blakstad, som er eier av Akva Fonds og styreleder i INAQ.

– Strategi er noe av det vi er gode på i INAQ! Vi har det siste året rekruttert flere nye ansatte, ansatt ny daglig leder og utviklet en ny visuell profil for selskapet. Nå er vi klare til å ta det neste steget i reposisjoneringen av selskapet for fremtiden. Dette gjør vi ved å få inn nye investorer som vil bygge en sterk bro mellom fortiden og fremtiden til selskapet.

Nina Santi. Foto: INAQ

– Kunnskap, kompetanse og næringsutvikling er sterke fellesnevnere for INAQ og Torghatten Aqua, og selskapene har jobbet tett sammen over tid, sier Nina Santi, daglig leder i INAQ.

Industrielle eiere
– Gjennom Torghatten Aqua har INAQ fått med seg langsiktige industrielle eiere som vil gi selskapet et sterkt nettverk, samtidig som det brede eierskapet i Torghatten Aqua, herunder at selskapet er notert på Euronext NOTC, sikrer INAQs posisjon som en uavhengig og frittstående aktør overfor kunder i Norge og internasjonalt. Det er i tillegg flere mulige synergier i dette samarbeidet, kanskje særlig mot Campus BLÅ innenfor utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse. Det gjelder i første omgang nasjonalt, men også internasjonalt på lengre sikt, sier Santi, og framhever at de ansatte i INAQ har stor tro på den videre utviklingen av selskapet, og blir med inn på eiersiden med en post på 34 prosent.

INAQ leverer rådgivingstjenester til sjømatselskaper og tilstøtende virksomheter både nasjonalt og internasjonalt. INAQ hjelper sjømatbedrifter med strategisk utvikling og lederstøtte og bistår eiere og investorer ved transaksjoner innenfor sektoren.

Trondheim-baserte INAQ omsatte i 2022 for 25,1 millioner kroner.