Tollere beslagla 370,5 kilo frossenlaks i passasjerkontroll på Sola Lufthavn

Nyheter
0

Uvanlig beslag av smuglergods.

Det var under en passasjerkontroll på Stavanger Lufthavn Sola fredag 7. januar de reisende ble stoppet. I bagasjen fant tollerne 370,5 kilo frosne laksefileter, pakket inn i gjennomsiktige plastposer. Samtidig var tollerne blitt opplyst om at bagasjen inneholdt verktøy.

I takt med økende underliggende laksepriser har fileter blitt kostbare varer den siste tiden. Gjennomsnittlig eksportpris (levert den norske grense) for frosne laksefileter var i årets første uke 109,08 kroner per kilo, ifølge SSB og Norges sjømatråd.

Dersom en kan legge denne prisen til grunn, har beslaget en verdi på 40.414 kroner.

Forholdet er anmeldt, opplyser Tolletaten på Twitter.