To oppdrettsanlegg i Alta kan være rammet av ILA

Nyheter
998

Det er mistanke om ILA ved sjølokalitetene Store Kvalfjord og Store Kufjord i Alta kommune i Troms og Finnmark fylke. Norway Royal Salmon (NRS) driver med oppdrett av laks på lokalitetene, og de driftes fra samme landbase.

Det skriver Mattilsynet i en melding.

NRS varslet Mattilsynet fredag 20. mars om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Store Kvalfjord. Påfølgende mandag varslet selskapet også om mistanke om ILA ved lokalitet Store Kufjord.

KART: Barentswatch

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget, og vil ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge i neste uke.

Ifølge Mattilsynet er den ene lokaliteten under utslakting, mens det det er planlagt rask utslakting av fisken på den andre lokaliteten.

Lokalitetene er omfattet av bekjempelsessonen i kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke, som ble opprettet i desember 2019 etter påvisning av ILA ved lokalitet Lille Kufjord.

Blir det påvist ILA på lokalitetene Store Kvalfjord og Store Kufjord vil det ikke bli foretatt endringer av den gjeldende kontrollområdeforskriften. Begrunnelsen er at lokalitetene ligger midt i den eksisterende bekjempelsessonen i kontrollområdet.