To nye ILA-mistanker i nord

Nyheter
0

Mattilsynet melder at det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitetene Stabben i Tjeldsund og Kasteberget i Ibestad.

På Stabben driver Ellingsen Seafood, mens Kleiva Fiskefarm driver Kasteberget. Begge lokaliteter produserer laks. Ellingsen Seafood og Kleiva Fiskefarm meldte begge fra til Mattilsynet om funn forenlig med ILA fredag 16. juli.

Mistanken hos Ellingsen er basert på resultatet av PCR og histopatologiske analyser gjennomført ved PatoGen og Veterinærinstituttet etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Ved Kleiva Fiskefarms anlegg er mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved PatoGen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Prøvene var tatt ut som screeningprøver i forbindelse med at anlegget ligger i en ILA-overvåkingssone.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon ved begge anleggene, og uttak av oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste virussykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokalitetene ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistankene blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av begge lokalitetene.