To kommuner i Hallingdal skyter inn fire millioner kroner i landbasert oppdrettssatsing

Nyheter
0

Investerer sammen med gründerne.

I begynnelsen av januar ble det kjent at oppstartselskapet Upstream vil bygge et oppdrettsanlegg i Kleivi Næringspark, like ved jernbanelinjen ved i Ål i Hallingdal. Upstream ble stiftet 1. april 2023 med en aksjekapital på 150.000 kroner.

Onsdag denne uken vedtok formannskapet i Hol at kommunen skal bruke to millioner kroner på aksjekjøp i Upstream. Det skriver avisen Hallingdølen.

Ål kommune har tidligare i vinter også bevilget to millioner kroner.

Det er foreløpig ikke kjent hvor stor eierandel kommunene får for sine to millioninnskudd.

Midlene er øremerket et forprosjekt for oppdrettssatsingen. Denne beløper seg til 12 millioner kroner.

De to kommunene har tidligere skutt inn 350.000 kroner til prosjektet.

– Vi har kastet friske penger etter prosjekt før. Men hvis dette blir 50 prosent av det som er lagt fram, er det fremdeles et godt prosjekt, sier kommunestyrerepresentant i Ål, Martin Grøslandsbråten (Sp).

Hele anlegget har en estimert prislapp på 1,5 til 2 milliarder kroner.

Upstream eies og drives av Torleif Bjella og Jørn-Gunnar Jacobsen. Begge har fartstid fra Nortura, mens Jacobsen også har arbeidet i OFS Norge sitt landbaserte oppdrettsanlegg i Måløy.

Selv om Kleivi Næringspark ligger langt til fjells, huser industriområdet, like ved riksvei 7, allerede oppdrettsaktivitet. Leverandørbedriften Hallingplast, som er underleverandør til ScaleAQ, og oppdrettsselskapet Hallingfisk, som driver et kultiveringsanlegg for fjellørret, holder begge til i næringsparken.