To høyteknologiselskaper ble overdradd fra Sealab Ocean Group til CageEye. Selger fikk ikke fem øre

Nyheter
978

Uten oppgjør for de to datterselskapene Sealab og Sensomar gikk morselskapet over ende.

Det ble arrangert skiftesamling etter konkursen Sealab Ocean Group (SOG) i Trondheim torsdag morgen. Her kunne bostyrer, advokat John Aksel Stav, presentere sin midlertidige boberetning.

Sakens kjerne er konkursen i SOG etter salget av de to datterselskapene Sealab og Sensomar. Mens førstnevnte utvikler og selger teknologi for undervannskamera, driver sistnevnte biomassemålinger ved hjelp av kamerateknologi.

Presset likviditet
Bostyrer kunne innledningsvis fortelle om en virksomhet preget av tregt salg og presset likviditet, som etterhvert tvang frem et presserende kapitalbehov. I denne sammenhengen var selskapet blitt kontaktet av oppstartselskapet CageEye som drev med fôring av oppdrettslaks og omsatte for beskjedne 3,5 millioner kroner i 2019.

Les også: Derfor var det viktig for CageEye å kjøpe Sealab – med oppgjør i aksjer

CageEye tilbød seg innledningsvis å kjøpe de to datterselskapene Sealab og Sensomar til en verdsettelse på 230 millioner kroner. Oppgjør skulle skje i Cage-Eye aksjer, som ble verdsatt til astronomiske 2,37 milliarder kroner. Bytteforholdet i verdsettelsen var sentral i transaksjonen.

Gründerne av Sealab, familien Markovic, er av den oppfatning av at deler av styret/aksjonærene har forårsaket en unødvendig insolvenssituasjon og motarbeidet andre finansieringsløsninger for Sealab slik at løsningen med salg til CageEye ble presset frem. Ifølge styreleder Ståle Spjøtvold og tidligere daglig leder Morten Sjoner Syrstad kom det aldri noen konkrete bud fra andre aktører til vurdering, fremgår det av den midlertidige boinnberetningen.

Bytteforhold
I den endelige avtalen om salg, inngått med CageEye, har verdsettelsene grovt sett blitt halvert. Avtalen beskrives i den midlertidige boinnberetningen som «dels omfattende og komplisert». Her var bytteforholdet cirka 12:1 i favør av CageEye.

Les også: Revisor og styreleder tause om CageEyes milliardverdsettelse

– Man selger datterselskapene for 105,4 millioner kroner. Sealab Ocean Group, som nå er konkurs, skulle få oppgjør i CageEye-aksjer, fortalte Stav under skiftesamlingen.

– Det var visse vilkår for å få aksjene. Et var å yte lån til CageEye for 12 millioner kroner, og hvis en ikke klarte det, fikk en ikke aksjer. Videre var det krav om at en skulle være med på en emisjon i selskapet. Hvis en ikke klarte det, ble oppgjøret redusert. Da fikk en ikke oppgjør for datterselskapene, sa han.

CageEye-sjef Bendik Søvegjarto har overfor iLaks tidligere uttalt at «Sealab fikk et vederlag for aksjene i Sealab og Sensomar». 

Det kommer frem i boinnberetningen at styret i Sealab Ocean Group «ikke hadde foretatt noen verdivurdering i forhold til transaksjonen av verken Sealab AS/Sensomar AS eller CageEye AS. Det var CageEye AS som hadde kommet med tallene.»

Spjøtvold har til bostyrer opplyst at det var bytteforholdet som opptok styret på dette tidspunktet, og ikke nødvendigvis verdivurderingene.

Helt uten vederlag
Det ble avholdt aksjonærmøte 26. august hvor innholdet i avtalen ble gjennomgått.

«Bostyrer har mottatt et transkript over hva som ble sagt på møtet. Etter å ha lest transkriptet var det uklart for bostyrer om manglende låneytelse og senere deltakelse på emisjonen ville medføre at Sealab Ocean Group AS ville få redusert antall aksjer i CageEye AS eller medførte at Sealab Ocean Group AS ble stående helt uten vederlag i transaksjonen. Etter senere gjennomgang med Spjøtvold og CageEye AS har bostyrer blitt informert om at det korrekte var at Sealab Ocean Group AS ble stående helt uten vederlag for transaksjonen.»

Bostyrer vil i det videre boarbeidet se nærmere på selve transaksjonen og komme tilbake med ytterligere informasjon dersom det avdekkes forhold som bør gjennomgås nærmere.

Da selskapet meldte oppbud var innestående på boets bankkonto 83.133,24 kroner. Det er meldt inn ni krav på totalt 4.037.471,15 kroner.

Det gjenstår arbeid med gjennomgang av salg av datterselskaper og situasjoner som oppsto i konsernet i 2020, fastsettelse av insolvenstidspunkt, vurdering av omstøtelige, erstatningsbetingede, karantenebetingede og straffbare forhold.

«Under forutsetning av at det ikke kommer nye vesentlige opplysninger i bobehandlingen antar bostyrer at boet kan avsluttes innen utløpet av mars 2021», heter det i innberetningen fra bostyrer Stav.