Tirsdag åpnes Kråkøya kysthavn: – Sjømat er vårt nye gull. Sitter vi på ræva, går gullet forbi oss

Nyheter
2827

Har lagt til rette for sjøfrakt av fersk laks fra Ytre Namdal til Europa. 

80 meter dypvannskai og ro-ro-rampe står klart på Kråkøya industripark utenfor Rørvik.  Kostnadene så langt for utbyggingen er på 54,5 millioner kroner. I tillegg kommer 30 millioner kroner fra kommunen. Tirsdag kommer fiskeriminister Per Sandberg for å offisielt åpne kysthavna, skriver Namdalsavisa.

– Ro-ro-kaia gjør det mulig å ha flere operasjoner samtidig. Her kan fraktebåter legge til med baugen, sier Paul Ingvar Dekkerhus, havnedirektør i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR), som legger til at kaia nå er rustet for alt.

Dekkerhus sier at de ønsker å få til sjøtransport av laks. Området ligger i Nærøysund kommune, som blir Norges største oppdrettskommune fra 2020. Totalt 13.000 laksevogntog kan bli borte, dersom rundt 50 prosent av volumet flyttes over til sjø.

– Vi kaller sjømat vårt nye gull. Sitter vi på ræva, går gullet forbi oss og ingen kroner ligger igjen lokalt, sier Dekkerhus.

Men planene stopper ikke der på industriområdet. Vital Rørvik har allerede etablert seg med olje- og melproduksjon fra restråstoff fra sjømatnæringa. Det planlegges også andre industri- og fabrikketableringer.

– Vi har grunnlaget klart for fôrfabrikk, så det håper vi er på plass om ikke så langt fram i tid, sier Dekkerhus.

Industriparken er til sammen på 1.000 dekar, hvor Kråkøya kysthavn utgjør 185 dekar.