Tilpasses raskere livet i sjøen

Nyheter
930

– God smoltfysiologi er god fiskevelferd – og god velferd er grunnlaget for god vekst, sier Arthur Lyngøy ved ACD Pharmaceuticals.

Supersmolt er navnet på et smoltifiseringsprogram som sørger for å få fisken raskere i sjøen. Dette er en smoltifiseringsmetode for mer effektiv produksjon.

– Nå tar vi den største fisken, kjører han fram med supersmolt, og får han enda større og tidligere ut, sier Svein Nøttveit i Sjøtroll Havbruk.

Supersmolt-programmet er idag i bruk over hele verden. Blant dem som har gode erfaringer med Supersmolt er Lerøy Sjøtroll og Cermaq Norway.

I denne videoen, laget av Europharma, gis et nærmere innblikk i dette smoltifiseringsprogrammet.