Tilbake til 80-tallet?

Kommentarer
1614

Ronald Reagan, Live Aid, E.T., hockeysveis, Take on me, Samantha Fox, seilersko – og høytflygende laksepriser. På 80-tallet tok næringen det store spranget. Er vi på vei tilbake dit?

1980-tallet var perioden da den norske oppdrettsnæringen tok løftet fra hobby og bigeskjeft til industri. Fra fiskerbonde til hjørnesteinsbedrift. Det var også det tiåret der næringen gikk fra å være nærmest en særnorsk øvelse til en multinasjonal satsing på flere kontinenter. I 1980 ble det globalt oppdrettet 7.500 tonn atlantisk laks. Ti år seinere var produksjonen 31-doblet. Flybåren fersk laks inntok restaurantmenyene i Tokyo og New York City. Tiåret var et sant eventyr.

Kommentar: Aslak Berge
Kommentar: Aslak Berge

Interessen var så høy at den norske regjeringen måtte slutte å dele ut konsesjonene gratis. Retten til å produsere lukrativ laks ble et knapphetsgode – som igjen ga et stadig bedre betalende marked.

«Mandag 31.mars 2014 markerte slutten på det som ble et historisk kvartal for norske lakseoppdrettere. Første kvartal 2014 endte med en gjennomsnittlig laksepris på 47 kroner og 60 øre kiloen. Dette er den beste prisen som er oppnådd i et kvartal noensinne for norsk laks», skrev nylig lakseanalytiker Anders M. Gjendemsjø i en kronikk på Sysla.no.

Vel, helt korrekt er det ikke. I år har vi sett de høyeste priser i moderne tid – utvilsomt – men ikke på nivå med det glade 80-tallet.

85

Professor Frank Asche har allerede luftet tanken om, og fått mye pepper for det, at det kun er et tidsspørsmål før lakseprisen runder 60 kroner. Men en skal ikke lengre tilbake i tid enn til romjulen for å se priser på over 53 kroner.

Fra næringens tyngste stunder, i 2002 og 2003, har pristrenden vært klar og hurtig stigende. Fra 2003 til 2013 ble lakseprisen doblet. De første fem månedene av 2014 er snart unnagjort på enda høyere nivåer.

Hva så med årene som kommer?

Blant markeds- og aksjeanalytikerne er det utbredt enighet om at produksjonsøkningen globalt de kommende år vil slite med å holde følge med etterspørselsveksten. Supermarkedenes fremmarsj, styrket fersk-logistikk og ikke minst sushi-bølgen har dradd opp etterspørselstakten med flere knepp. Hvor høyt lakseprisen blir trukket opp som følge av dette er for tidlig å spå om – utover å notere at analytikerne og industriaktørene gjennomgående har blitt positivt overrasket over prisveksten de siste årene.

Kanskje produksjonsbeskrankningene, fra flaskehalser i biologi, plassknapphet og politikk, igjen gjør laksen til det den en gang var: Et luksusprodukt for de få?