Tidligere fiskeriminister vil jakte sel for å redde villaksen

Nyheter
0

En voksende selkoloni ved munningen av Tanaelva i Finnmark truer den sårbare villaksen. Det vil ordfører Helga Pedersen (Ap) i Tana gjøre noe med.

Etter at munningen av Tanaelva ble naturreservat i 1991, har selbestanden økt så mye at det er blitt et problem for villaksen. Da det var tillatt med seljakt, holdt bestanden seg på 12 til 15 dyr. Nå teller lokalbefolkningen flere hundre sel i området, skriver Klassekampen.

– Dette er viktige laksepredatorer som forsyner seg av både smolt og større laks. Det kan ha betydning for bestanden, og vi vil ha fredningen opphevet, sier Pedersen til avisen.

Tanavassdraget i Finnmark regnes blant Europas viktigste lakseelver og står sentralt i å bevare den nordatlantiske villaksstammen. I to år har det vært forbudt å fiske laks i vassdraget, siden laksebestanden er faretruende lav.

Pedersen, som var fiskeriminister fra 2005 til 2009, sier hun mener sentrale myndigheter lytter for lite til lokal kompetanse.

– Vi ønsker å forvalte elva lokalt, inkludert beskatning av sel og eventuelt andre laksepredatorer. I Finnmarksloven åpnes det for slik lokal forvaltning, sier hun.

Munningen av Tanavassdraget. Foto: Aslak Berge