Tidligere daglig leder i Viking Fjord har tilstått å ha solgt laks svart

Nyheter
1448

Risikerer opptil seks år i fengsel.

Det var i oktober i fjor at tidligere daglig leder i det Alsaker Fjordbruk-eide slakteriet Viking Fjord ble anmeldt for å ha solgt laks mot kontant betaling. Dette skal ifølge selskapet ha skjedd over lang tid.

Vedkommende innrømmet forholdet og sa opp på dagen. Nå bekrefter også politiadvokat Linn Skaar Sætre i Vest Politidistrikt til iLaks at den siktede har tilstått. Det er derfor berammet en såkalt tilståelsessak den 20. desember i Sunnhordland tingrett.

– Den siktede har tilstått, og skal forklare seg om handlingen i en såkalt enedommersak. Det har en stor prosessøkonomisk gevinst når en sak kan gå som tilståelsessak, og siktede vil derfor få strafferabatt som følge av dette, skriver Sætre i en e-post til iLaks rett etter lunsj tirsdag.

Sætre skriver hun ikke hvilken straff påtalemakten har lagt ned påstand om.

– Det er detaljer som jeg ikke kan kommentere før rettsmøtet. Det jeg imidlertid kan si er at strafferammen for grovt underslag er fengsel i seks år. Den nærmere fastsettelsen av nivået følger av sammenlignbare saker i rettspraksis. Den konkrete utmålingen av straff vil i utgangspunktet bero på en vurdering av omfanget og alvoret i den enkelte sak, skriver Sætre.

En dom i saken vil trolig foreligge før nyttår.

Ifølge Sætre er det kun er en siktet i saken.

– I tillegg er det utstedt forelegg mot enkeltpersoner knyttet til videre disponering av fisken, men de sakene er ikke fremmet for retten.

Intrafish har også omtalt saken.