Tidenes beste resultat for Erviks laks og ørret, men utbyttet strammes inn

Nyheter
595

Tjente 125,3 millioner kroner på tre konsesjoner.

«Selskapets gode resultat skyldes i hovedsak bra produksjon og biologisk kontroll, samt gode priser på laks,» skriver styret i sin årsberetning.

Det skrev forøvrig styret – ordrett – også i fjorårets årsberetning. Fra 2018 til 2019 økte driftsresultatet med 62,8 prosent. Driftsmarginen landet på 41,3 prosent.

Erviks laks og ørret driver oppdrett på tre konsesjoner fra basen på Dyrvik i Frøya kommune. 

Styret har satt av 17,8 millioner kroner i utbytte for regnskapsåret 2019. Det er en nedgang fra året før – hvor utbyttet var 22 millioner kroner.

«Selskapet har en likviditet og soliditet som gjør at utbytteavsetningen er forsvarlig. Det er heller ikke oppstått vesentlige forhold etter balansedagen som rokker ved dette. Til tross for at man i 2019 oppnådde tidenes beste resultat for selskapet, har styret og ledelsen foretatt en grundig vurdering ift Covid-19-utbruddet og kommet til at det er mest forsvarlig å foreslå et redusert utbytte. Det reduserte utbyttet utgjør halvparten av hva utbyttet ville vært om selskapet hadde fulgt siste års prinsipper for størrelse på utbytteavsetning.»

Erviks laks og ørret er imidlertid fjellsolid. Selskapet hadde ved årsskiftet en bokført egenkapital på 305,3 millioner kroner. Det utgjorde 75,9 prosent av balansen.

Erviks laks og ørret 2019 2018 Endring
Omsetning 293,6 194,4 51,0 %
Driftsresultat 121,3 74,5 62,8 %
Resultat før skatt 125,3 76,1 64,7 %
       
Driftsmargin 41,3 % 38,3 %  
       
Alle tall i millioner kroner