Ti PD-tilfeller i mai

Nyheter
640

Oversikten over antall PD-tilfeller i mai 2014 foreligger nå, og sykdommen ble påvist på ti lokaliteter, skriver Veterinærinstituttet på sine hjemmesider mandag.

Det ble i mai påvist PD på tre lokaliteter i Rogaland, tre lokaliteter i Hordaland, en lokalitet i Sogn og Fjordane, to lokaliteter i Møre og Romsdal (sør for Hustadvika) og en lokalitet i Nord-Trøndelag. I tillegg er det mistanke om PD på en lokalitet i Hordaland og en lokalitet i Sør-Trøndelag.

Tilsammen er det hittil i år mer enn dobbelt så mange tilfeller som på samme tid i fjor. Antallet er omtrent det samme som i 2012.

Samlet sett har det blitt påvist 47 tilfeller av PD i årets fem første måneder. Flest PD-tilfeller er blitt registrert i Hordaland (18), foran Sør-Trøndelag (13) i 2014.