The Guardian tar gruvesaken

Nyheter
480

Norge image som en av verdens reneste, grønneste land med noe av den fineste uberørte natur vil bli besudlet hvis regjeringen lar en gigantisk titangruve dumpe hundrevis av millioner av tonn avfall direkte inn i en fjord, advarer naturvernere.

Det skriver den britiske avisen The Guardian.

Nordic Mining har søkt om å dumpe nesten seks millioner tonn avgangsmasser i året i 50 år i Førdefjorden, et av landets mest viktige gyteområder for torsk og laks, og et område der hvaler og niser samles. Regjeringen forventes å gi en avgjørelse i løpet av de neste dagene.

Ifølge selskapets uttalelser, er planen å fjerne rundt 250 millioner tonn mineraler fra det nærliggende Engebøfjellet. Det årlige avfallet vil inkludere 1.200 tonn svovelsyre, 1.000 tonn natrium, 1.000 tonn fosforsyre, 360 tonn karbonsyre og 90 tonn av akrylamid så vel som andre oppløsningsmidler, syrer og tungmetaller som kobber, nikkel, bly, sink og kvikksølv.

Men det hevder at dette vil ha ubetydelige økologiske effekter selv over 50 år. I et brev til Miljøverndepartementet i forrige uke hevder det at avfallsdeponier vil dekke mer enn 13 prosent av den flate fjordbunnen som er mindre enn 200 meter dyp.

Men professor Callum Roberts, Storbritannias ledende marine bevaringsbiolog, sier at selskapet kaster blår i øynene til den norske offentligheten.

– Dette er galskap. Det er som å vende tilbake til det 18. århundre. Det er virkelig usedvanlig arrogant. Det slår meg, sier han.

– Dette er forurensning på en stor skala. Det vil være en enorm nedstrømsinnvirkning i fjorden og utover. Forurensningen vil komme inn i næringskjeden, og bli flyttet ut av fjorden. Det kan bare være økonomi som driver dette. Det er absolutt ingen økologiske unnskyldninger.

Forskere fra det norske Havforskningsinstituttet har også sagt at de veldig fine avfallspartiklene vil spre seg langt fra fjorden, forurensende næringskjeden og skade dets sårbare økosystem.

Men dette er bestridt av selskapet, som hevder at dets egne vannsirkulasjonsmodeller viser at avfallet ikke ville være farlig.

– Vi har lang erfaring med dypvannsavgangsmasser i Norge. Det er midlertidige effekter, men det er mer bærekraftig å sette avgangen til havs enn på land. Havets fauna vil komme tilbake i løpet av 5-10 år, sier selskapets direktør Ivar Fossum, som legger til at gruven ikke vil iverksettes hvis de ikke kan bruke havbunnen.

– Jeg er ikke en marinbiolog, men basert på de studiene vi har gjort tar marinbiologene feil, sier han.

Les hele saken i The Guardian HER