Tester ny felle for pukkellaks i «verdens viktigste lakseelv»

Nyheter
0

For å være forberedt til neste års storinvasjon av pukkellaks i Tanaelva, testes i sommer en ny felle på nytt sted.

– For å lykkes med å redusere mengdene av den skadelige fremmedarten pukkellaks i Nord-Norge, er det viktig å klare å stoppe den i de store elvene. Tanaelva i Øst-Finnmark er verdens kanskje viktigste elv for den atlantiske villaksen, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, i en pressemelding.

Pukkellaksen er en fremmed art i Norge, som har tatt seg hit fra Russland. Den kommer opp fra havet for å formere seg i elvene i store antall bare annethvert år. Pukkellaksen dør og råtner etter å ha formert seg.

Flytter fella lenger opp i elva
På oppdrag fra Miljødirektoratet skal Veterinærinstituttet lede arbeidet med å utvikle en felle som effektivt kan stoppe pukkellaksen i Tana i 2025, samtidig som atlantisk laks og andre lokale arter får passere fritt opp og ned i elva.

Mens det i fjor ble satt opp en felle og et ledegjerde der Tanaelva deler seg i to ved Seidaholmen, blir det i juni og juli i år kun benyttet én felle lenger opp i elva ved Tana bru. Et ledegjerde med plaststikker, som i 2023 ble brukt i det vestre løpet ved Seidaholmen, fungerte ikke.

–  I sommer vil vi i Tanaelva prøve ut en pukkellaksfelle som er videreutviklet etter den store pukkellaksinvasjonen i 2023. Vi vil se hvor robust fella er på nytt sted med sterkere strøm og dypere vann, og undersøke hvor mye fisk som svømmer inn der fangstkammeret er tenkt å være, sier seniorforsker Roar Sandodden i Veterinærinstituttet.

Fanger ikke fisken i år
Fella som prøves ut i år vil dekke omtrent 60 meter av den rundt 220 meter brede Tanaelva. Stedet ble valgt blant annet fordi det er fastere elvebunn der enn i nedre del av Tanaelva. Fella plasseres på det dypeste området midt i elveløpet, der lokale garnfiskere forventer at mye vanlig laks passerer.

– Det skal ikke fanges fisk i fella vi prøver ut i Tanaelva i år. Fisken som passerer blir kun registrert ved hjelp av video og sonar, både for å se hvordan gjerdet som skal lede fisken og selve felleinngangen fungerer, sier Roar Sandodden.

I år forventes det lite eller ingen pukkellaks opp i elvene. Årets utprøving vil derfor først og fremst være en test av robustheten til utstyret, og om hypotesen om hvor den vanlige laksen passerer stemmer. Det er grunnen til at fella kun dekker en del av elvas bredde nå i sommer.

Vil skåne sårbare villaksbestander
Hvis testen blir vellykket, er planen å sperre av hele elva under den neste ventede pukkellaksinvasjonen i 2025. Det vil da settes inn flere sorteringskammer i sperregjerdet, der pukkellaksen stoppes, mens vanlig laks, sjøørret og sjørøye slippes gjennom egne sluser.

– Målet er å fange mest mulig oppvandrende pukkellaks i Tanaelva i 2025, samtidig som lokal fisk påvirkes minst mulig. I Tana er det flere sterkt reduserte og sårbare bestander av laks som vi må ta hensyn til, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Miljødirektoratet er oppdragsgiver for test av ny pukkellaksfelle i Tanaelva sommeren 2024. Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Mohn Technology er innleid for å overvåke fiskeadferd i området ved fella ved hjelp av sonarer og videokamera.