Tester naturkreftenes virkning på mannskap og utstyr

Nyheter
0

Utvikler nye løsninger.

Like ved det kjente landemerket Tyholt-tårnet i Trondheim ligger Skipsmodelltanken. Dette spesialbygde bassenget ble etablert i 1939, og har siden en sentral rolle i det maritime forskningsmiljøet. Her har SINTEF-selskapet MARINTEK testet tusentalls skipsmodeller og andre marine produkter og installasjoner.

De siste 11 årene har ScaleAQ brukt havbassenget flittig. Målet er å utvikle kunnskap og teknologi for oppdrett på ulike lokaliteter. I disse dager gjennomføres også tester i samarbeid med Sintef Ocean og SFI Exposed.

Ute i bassenget ligger har en båt lagt til ved en oppdrettsmerd. Dette skal simulere en 80 meter lang brønnbåt og en 200-meter-merd med not. Teknikerne starter opp anlegget slik at det blir så nær naturkreftene som mulig. Bølgehøyden skal bli tilsvarende tre meter ute i sjøen.

Martin Søreide viser frem testingen for samarbeidspartnere. (Foto: Steve Hernes)..

Samspill på merdkant
Nå skal de se på samspillet mellom brønnbåt, merd, not og fortøyning. Fra siden bivåner en spent teknisk direktør i ScaleAQ, Martin Søreide, mens vind og bølger øker i styrke.

– Poenget med denne testen er å se på effekten av marine operasjoner ved siden av merder. Hva gjør det med fisken å legge til en koloss av en båt her, men også måle belastningen mot fortøyning og flytekrager og hvordan beveger båten seg. Dette er viktig å finne ut av, ikke minst for hva det betyr for mannskapet, forteller Søreide.

– Resultatet av dette blir for oppdretteren mer sikkerhet, både på eksisterende og fremtidige anlegg, mener han, og legger til at dette også kan føre til endringer på utstyr og materialer.

Det kan kanskje bli endringer på selve nota, eller andre materialer og konstruksjonsvalg i toppen av nota. Det meste handler om å forstå resultatene av kreftene som er i sving, forteller han.

Ny nedsenkbar
Forrige test de utførte var for merd med nedsenkbar not. Dette er et konsept ScaleAQ håper skal endre havbruk framover.

– Vi har fått de svarene vi trenger for å utvikle konseptet for våre kunder. Det er stor interesse både fra inn- og utland, og vi fikk bekreftet at det oppsettet vi hadde var riktig. Vi må videre dimensjonere for erfaringer i forhold til krefter og responser. Derfor er vi her for å fange opp ting vi ikke kan få i analyser eller andre vurderinger, sier Martin Søreide.

Martin Søreide er teknisk direktør for Marine Engineering i ScaleAQ. (Foto: Steve Hernes).

Basert på resultatene, vil de komme med forbedringer for blant annet dødfiskhåndtering, vannfôring og det neddykkede konseptet.

– Nå utvikler vi et konsept der vi ikke skal ha noe lusepress på lokaliteten. Det er utviklet med basis i fleksibel merdteknologi. Poenget er å gjøre det mer kostnadseffektivt for oppdretteren. Der oppdretter driver i dag, skal det i større grad kunne drive på grunn av lusepresset, som for eksempel i Sognefjorden. Det handler i all vesentlighet om hvordan oppsettet er, og ikke minst hvordan en driver de ulike operasjonene på lokaliteten.

– Vi startet denne utviklingen tilbake i 2016, og var med det første aktør med tanker om nedsenket drift. Den gang søkte vi om utviklingskonsesjon, men fikk det ikke. Men nå har vi tatt opp dette igjen. Det blir et nytt konsept som skal ta næringa ett steg videre. Dette er noe vi har klokketro på, slår Søreide fast.

Resultatene presenteres
Bølgene begynner å tilta ute i bassenget. Det tar noe tid før bølger, vind og strømstyrke kommer opp det som kan være forholdet ute på en eksponert lokalitet. Dagens test består i å skape bølger som slår direkte inn på siden av båten. Slik skal de simulere vindsjø og dønninger som oppstår både på anlegg og båt.

En rekke sensorer måler krefter i fortøyning og rammeforankring. Her skal det komme bølger. Regulære bølger, men ikke minst også gjenskape det som er irregulære bølger, slik de oppstår i virkelig sjø.

Én av de som entusiastisk følger med på det som skjer i bassenget er Mia Abrahamsen Prsic fra Sintef Ocean. Hun er tilknyttet Institutt for marin teknikk, og har de siste tre årene jobbet med eksperimentell hydrodynamikk. Det handler om hvordan strøm og bølger påvirker ulike konstruksjoner.

Mia Abrahamsen Prsic, Sintef Ocean. Foto: Steve Hernes).

– Gjennom SFI Exposed er dette både forskning og rene kommersielle forsøk. Det er ofte gjennom de kommersielle vi får kontakt med de som har behovene av forskning. Ikke bare ScaleAQ som kunde, men også deres kunder igjen, sier hun.

– I løpet av de åtte årene er det kommet en rekke publikasjoner og artikler, og flere kommer etter hvert. Det er en voldsom utvikling i bransjen, og det skjer noe nytt hele tiden. Nå ser vi virkelig frem til avslutningen, EXPOSED-konferansen i mars, sier Mia Abrahamsen Prsic.