Telenor-sjef Sigve Brekke: – Er det noe som er vekstbransje så er det det her

Nyheter
2296

Oppdrettsnæringen står foran store teknologiske sprang i årene som kommer. Det vil Telenor være med på.

I regi av sjømatklyngen NCE Seafood Innovation Cluster ble det fredag arrangert et lunsjmøte med toppledelsen i Telenor. På agendaen var fremtidige digitale løsninger til en oppdrettsnæring som blir stadig mer teknologiintensiv.

iLaks møter Telenors konsernsjef Sigve Brekke på takterrassen på VilVite-senteret på Marineholmen like etter møtet er rundet av.

Kunstig intelligens
– Bakgrunnen for møtet er at vi ser at alle bedrifter står overfor digitale utfordringer hvor bruken av data stiller nye krav. Vi i Telenor posisjonerer oss for å gi en del selskaper digitale muligheter, men vi vil også å være med på å gi skybaserte digitale plattformer og dessuten har vi startet på å tilby kunstig intelligens og maskinlæring.

– Så vi drøfter med sjømatklyngen her i dag hvordan vi kan gi bedriftene mobildekning og digitale IT-plattformer, foklarer Brekke.

Han ser økt behov knyttet til dagens oppdrettsanlegg og ikke minst når det kommer plattformanlegg lenger til havs. Dette er noe Telenor har lang erfaring med via oljeplattformer i Nordsjøen som tilbys vanlig mobildekning idag, 4G.

Sensorer
– Det vi også kan levere er hvordan de kan bruke sensorer til å få mer informasjon for å få vite hva som foregår på oppdrettsanlegget: Få data om hvor fisken er, vanntemperaturer, algeforekomster og så videre – bruke data for å forutsi hendelser, forklarer han.

Denne teknologien er nært knyttet til såkalt «Big data», innhenting og prosessering av store datamengder.

Brekke har merket seg den hurtige veksten og rause inntjeningen som er i oppdrettsnæringen i Norge. 

– Vi ser de samme ambisjonene som aktørene og myndighetene har sett. Et tall jeg har hørt her idag er at etterpørselen etter laks vokser med syv prosent år over år, og idag er det ingen som klarer å levere på den etterspørselen. Så er det noe som er vekstbransje så er det det her, sier han og fisker opp en Samsung mobiltelefon av lommen, og legger den på benken foran seg.

Rammebetingelser
– Et annet tall jeg har hørt i møtet idag er at kun to prosent av maten vår kommer fra havet, bemerker han megetsigende.

– Dagens Telenor kan minne om et aksjefond betående av en rekke IT-selskaper innen emerging markets der Norge utgjør en forbausende liten del av virksomheten. Er dette en mulighet for å vokse innen et hjemmemarked med lav risiko og stabile rammebetingelser?

– Ja, det er mye av veksten i hjemmemarkedet dette her. Vi snakker om «tingenes internett», hvor vi kobler tingene sammen. Her ligger det store vekstmuligheter, og Telenor vil være en leverandør av digitale løsninger, sier Brekke videre.

Deltakerne på dagens Telenor-møte i regi av NCE Seafood Cluster i Bergen.