Teknisk uhell i nytt RAS-anlegg førte til at 9.000 smolt døde hos Blom

Nyheter
1543

Hendelsen hos datterselskapet til Blom Fiskeoppdrett, Strømsnes Akvakultur på Askøy i Hordaland, skal ha skjedd natt til lørdag 16. februar.

Ifølge dokumenter som iLaks har fått innsyn i var det rundt 78.000 regnbueørret-smolt i karet da 9.000 fisk døde i forbindelse med en pumpestopp. Det skal ha manglet en tilbakeslagsventil.

iLaks har stilt Blom Fiskeoppdrett flere spørsmål om hendelsen, og har fått følgende svar i en e-post fra daglig leder Øyvind Blom:

– Vi har hatt et teknisk uhell med et nytt RAS anlegg på Strømsnes. Dette er utbedret i samarbeid med leverandør for å sikre at det ikke skjer igjen.

I avviksmeldingen til Mattilsynet datert 4. mars beskrives hendelsesforløpet slik:

«Alle 4 sirkulasjonspumper stopper, forårsaker hevertvirkning på tilførselsrør for vann til kar. Hevertvirkning og til oksygen-innblander, som dermed tilstoppes med fisk. Trommelfilter stopper. Okysgennivået synker til ca. 35% metning, som igjen forårsaker fiskedød», står det i avviksmeldingen fra Blom.

To personer ha vært på plass umiddelbart da alarmen gikk, og fikk etter iherdig innsats, satt systemet i gang igjen.

Etter at karet ble tømt 10.mars skal det i etterkant ha blitt foretatt systemendring av pumper, innblander, trommelfilter og alarmer.