Tar ansvar for fôrslanger

Nyheter
1134

Plastavfall fra oppdrettsanlegg har tidligere ikke vært mulig å spore tilbake til selskapet som er ansvarlig for forsøplingen, men det gjør nå Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks noe med.

Mange kilometer med fôrslanger blir brukt av oppdrettere i Troms til enhver tid, og selv om disse slangene er gjort fast på oppdrettsanleggene, hender det at de blir slitt løs i kraftig uvær. Fôrslanger som har slitt seg er en fare for skipstrafikken og slangene fører også til forsøpling av fjorder og strender.

Mangelen på kjennetegn har gjort det nærmest umulig å finne ut hvor en fôrslange på avveie kommer fra og hvilket selskap som er ansvarlig for forsøplingen, men dette har nå Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks endret på ved å merke slangene med firmanavn.

– Vi bruker mellom 20 og 30 kilometer med slange, og da må vi ta ansvar for disse slangene hvis de skulle komme på avveie. Vi har nulltoleranse for å miste slanger, men hvis noen skulle finne en fôrslange i fjæra eller i sjøen og det står Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks på den, så er det bare å si fra. Da er det vårt ansvar å få ryddet opp, sier Lars Berg, driftssjef i Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks.

Detalj fra fôrslange.

Havnesjefen håper flere selskap vil merke 
Ivar Hagen Lund, havnesjef i Harstad Havn, er svært fornøyd når han får høre om merkingen. Han har vært bekymret over fôrslanger på avveie etter en ulykke for om lag to år siden hvor hurtigbåten Stjernøy kjørte på en slange som skadet fremdriftssystemet, slik at båten måtte slepes.

– Det er jo veldig bra at slangene nå blir merket. Vi har plukket opp en del av disse slangene i Voksfjordbassenget og vi forsøker jo å finne ut hvem synderen er, men det har ikke vært så enkelt når de ikke har vært merket, sier Lund.

Lund har ikke hørt om at det er plukket opp noen slanger med Kleiva Fiskefarm/Gratanglaks-merking, noe som viser at selskapenes fôrslanger befinner seg der de skal være.

Harstad Havn har tidligere forsøkt å få Kystverket til å pålegge oppdrettsnæringen å merke slanger og annet utstyr som kan komme på avveie, men det har så langt ikke ført til regelendringer. Havnesjef Lund håper derfor flere selskap vil vurdere å merke frivillig.

Økende trend med merking
Det er Arges i Alta som produserer fôrslangene og ifølge markedssjef Jorunn Pettersen er det i ferd med å bli en trend med at oppdretterne etterspør merking.

– Det er ikke veldig mange selskaper som har det enda, og Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks var vel blant de første som ba om å få sine slanger merket. Det kan jo være mer bekvemt at slangene ikke er merket og at de ikke kan spores tilbake, men vi ser at flere selskaper ønsker å ta ansvar og få på plass merking, sier Pettersen.

Pettersen kan melde om at Arges endret typen plast de bruker i slangene for å gjøre dem mer slitesterke.

– Slangene varer lengre og avgir mindre mikroplast med den nye plasttypen, så det er et miljøtiltak.

Slangene resirkuleres dessuten når de er utslitt, slik at de går tilbake til Arges og blir brukt i andre produkter.