Tapene tårner seg opp for chilenske oppdrettere

Nyheter
889

Lave laksepriser bidro til røde bunnlinjer i tredje kvartal.

Salmones Austral rapporterer tirsdag å ha solgt laks for beskjedne 3,63 dollar per kilo i tredje kvartal. Omregnet til norsk valuta, blir det like over 32 kroner.

Det sier seg selv at det da blir tøft å levere overskudd. Produksjonskostnadene for oppdretterne, FOB anlegg, ligger mellom fire og fem dollar per kilo.

Fasit for tredje kvartal ble en negativ EBIT (før biomassejustering) på 12,9 millioner dollar for Salmones Austral.

Gjeldsfinansiert
En annen chilensk oppdretter, Multiexport, har også levert tall idag. Dempet etterspørsel fra Horeca-segmentet (hotell, restaurant og catering) ga et driftsunderskudd på 18 millioner dollar. Multiexport solgte 22.040 tonn laks i kvartalet.

I forrige uke rapporterte PE-eide Nova Austral et negativt driftsresultat på 11,7 millioner dollar. Selskapet solgte 4.800 tonn laks, hvorav 4.200 tonn var frossenlaks. Nova Austral, som er sameid av private equity aktørene Altor og Bain Capital, er fullstendig gjeldsfinansiert og driver oppdrett nær Ildlandet, Terra del Fuego, helt på sørspissen av Chile.

I forrige måned rapporterte Oslo-listede Salmones Camanchaca et driftsresultat, før verdijusteringer av biomasse, på -8 millioner dollar i tredje kvartal 2020 – sammenlignet med 16 millioner dollar i samme periode året før. Selskapet ligger an til å nå et slaktevolum på 53.000 tonn atlantisk laks i år. I 2021 venter selskapet et volum på 55.000-57.000 tonn, inkludert 2.000 tonn coho.

Fryselager
Markedsleder Mowi, trolig hjulpet av fastpriskontrakter, gjorde opp tredje kvartal med et overskudd på 9,2 millioner euro. I sin kvartalsrapport pekte Mowi på det store problemet i Chile: Et enormt fryselager, som en funksjon av etterspørselssvikt i nøkkelmarkeder.

«Den totale etterspørselen er fortsatt betydelig påvirket av Covid-19 og prisene har derfor blitt påvirket negativt. Forskjellen mellom tilbud og forbruk i tredje kvartal på cirka 8.000 GWT (sløyd vekt – red. anm.) er hovedsakelig relatert til frossenlageroppbygging i Chile. Totale frysevarelager for den chilenske industrien er anslått å være i området 55.000-65.000 GWT», skrev Mowi i rapporten.