Tapene i Chile øker: Dødelighet på 2.666 tonn laks bekreftet

Nyheter
0

Biomassen påvirket per onsdag 12. januar var 2.666 tonn, hvorav 2.177 tonn er fjernet.

Tirsdag denne uken gjennomførte Chiles oppdrettsmyndighet Sernapesca undersøkelser på lokaliteter i Aysen-regionen, landets nest sørligste region, for å følge opp håndtering av den nylige massedødelighet innen oppdrett av laks.

Tidligere denne uken ble det kjent at de to oppdretterne Blumar og Salmones Austral har mistet totalt 1.778 tonn laks etter en giftig algeoppblomstring.

Les også: Ny chilensk oppdretter rammet av algesjokk

Byrået rapporterte at seks anlegg, inkludert tre som tilhører Blumar, én til Salmones Austral og én til AquaChile, i tillegg til en lokalitet som eies av Mowi Chile, har aktivert beredskapsplaner for massedødelighet forbundet med oksygenmangel, en hendelse, ifølge Sernapesca, «som ikke har noen direkte sammenheng med beredskapen for skadelige mikroalger».

Den berørte biomassen (dødelighet) per onsdag 12. januar var 2.666 tonn, hvorav 2.177 tonn (82 prosent) er fjernet.

– For vår del, som Sernapesca, vil vi fortsette å overvåke hvert av oppdrettsområde som har blitt berørt, for å verifisere og permanent overvåke utførelsen av aktivitetene som er nedfelt i aksjonsplanene, helt til slutten av dødelighetshendelsen, sier Cristian Hudson, regiondirektør for Sernapesca Aysén.

– Vi vil fortsette å utføre denne overvåkingen i hvert av sentrene, gjennom satellitt, fjernovervåkingssystemer, informasjonskryssjekking og hovedsakelig med tilstedeværelse av våre tjenestemenn i felten, og holde oss på vakt mot klimaendringer som kan endre den nåværende miljøtilstanden av de berørte områdene.

I følge de siste fytoplanktonovervåkingsrapportene har det blitt observert at mikroalgekonsentrasjonene har vært synkende de siste dagene.