Tankskipet hadde los om bord da det kolliderte med fregatten

Nyheter
1076

Losen blir et nøkkelvitne når politiet og Havarikommisjonen nå går i gang med å granske ulykken i Hjeltefjorden.

SKJERMPDUMP: Ramón Puig de Llano

Tankskipet hadde los om bord da det kolliderte med fregatten KNM «Helge Ingstad» ved 04-tiden torsdag.

– Det er standard prosedyre, sier losdirektør i Kystverket Erik Freberg Blom.

Losen gikk om bord mens «Sola» lå til kai ved Sture-terminalen. Oljetankere er pliktige å ha los om bord på vei ut fra Sture til de når åpent farvann.

– Vi har los om bord på skip som går herfra nesten daglig, avhengig av produksjonsnivået på Sture, sier Blom.

La fra kai en halv time før kollisjonen
Vanligvis er losen om bord på skipet frem til det har passert Fedjeosen nord for Sture. Så langt kom de ikke i dag.

Losdirektøren

Cirka klokken 03.30 natt til torsdag la det 250 meter lange skipet fra kai, og satte kursen nordover.

Hendelsesforløpet deretter er uklart, men ifølge AIS-data fra Marinetraffic endret skipet kurs og satte ned farten en halv time senere.

Les også: Ekspert mener fregatten hadde vikeplikt

Klokken 04.05 ble losoldermannen varslet om en ulykke i Hjeltefjorden, og få minutter senere ble Blom varslet.

– Jeg fikk beskjed om at det var en kollisjon mellom to fartøy, og at det andre sannsynligvis var fregatten Helge Ingstad.

Kort tid etter ble det bekreftet.

– Bør være uproblematisk å seile i
Blom rapporterte videre opp i systemet. Kystverkets beredskapssenter hadde allerede fått beskjed og satt stab for å få kontroll over forurensningsfaren.

– Vi fikk relativt raskt kontroll på hva som var om bord i fregatten med tanke på forurensningsfare, sier Blom.

– Det begrenset seg til marin diesel og drivstoff til helikopter, som utgjør relativt beskjeden forurensningsfare.

SKJERMDUMP: Marinetraffic.com

Det var gode værforhold i området da ulykken skjedde. Blom sier Hjeltefjorden er en forholdsvis åpen fjord som det bør være uproblematisk å seile i.

– Preget av situasjonen
Losdirektøren sier han relativt raskt fikk kontakt med losen om bord på «Sola». Han kunne bekrefte at det ikke var skader på det fullastede tankskipet som kunne forårsake forurensning.

– Losen hadde det bra etter forholdene, men er selvfølgelig preget at situasjonen. Derfor har han nå fått avløsning, for ikke å stå midt oppi situasjonen, sier Blom.

Losen som var om bord vil etter hvert avgi sin redegjørelse om hendelsesforløpet til Havarikommisjonen og politiet.

Han som avløste ham blir om bord inntil videre.

– Slepebåten ikke borti fregatten
Ifølge flere medier som siterer Havarikommisjonen var det tre fartøy involvert i ulykken: KNM «Helge Ingstad», tankskipet «Sola» og slepebåten «Tenax».

– Det er riktig at slepebåten «Tenax» var i nærheten, men såvidt jeg vet skal den ikke ha vært borti fregatten, sier Blom.

Det er standard prosedyre å ha med slepebåt som såkalt eskortefartøy når oljetankere går ut fra Sture.

– Det er et sikkerhetstiltak dersom tankbåten skulle få maskinhavari eller andre problemer som gjør det vanskelig å navigere, sier Blom.

Han har ingen rapporter om at noe slikt skal ha skjedd i dette tilfellet.

– Vanligvis fester slepebåten slepet i akterenden av tankskipet og holder tritt med skipet med slakt slep på vei ut, sier han.

Gransker ulykken
Slepebåten «Tenax» ligger fortsatt ved «Sola» torsdag ettermiddag. Kystverket vil ha sin los om bord på tankskipet inntil videre. Losen som var om bord da ulykken skjedde vil avgi sin forklaring for politiet og Havarikommisjonen.

Dag Sverre Liseth i Havarikommisjonen for sjøfart bekrefter de iverksetter gransking av hendelsen.

– I den første fasen vil vi samle informasjon og prøve å forstå hva som skjedde. Vi kommer til å gjøre dette på vanlig måte, sier han.

Fregatten hadde ikke los om bord.