Sviende underskudd etter bortfall av royalties

Nyheter
775

2018 ble et utfordrende år for Aqua Bio Technology (ABT). Samtidig som inntektene fra ingredienser til kosmetikkindustrien som ventet ble redusert, ble inntektene fra hudpleieprodukter i forbrukermarkedet forsinket.

Selskapets driftsinntekter ble 1,2 millioner kroner i 2018, mens
driftsinntektene året før var 9,9 millioner kroner. Selskapets årsresultat ble
-18,4 millioner kroner, mot -16,1 millioner kroner i 2017, fremgår det av en børsmelding onsdag kveld.

ABT har i flere år hentet mesteparten av inntektene fra sin egenutviklede
ingrediens til hudpleieprodukter. Siden 2012 har denne ingrediensen gitt samlede
inntekter fra industrielle kunder på mer enn 160 millioner kroner.
Betalingsperioden for lisens- og minimums royaltyinntekter er nå over, noe som
er hovedårsaken til nedgangen i inntekter i 2018.

Selskapet har siden 2017 arbeidet med å etablere en forbrukerrettet
distribusjonsvirksomhet for naturlige hudpleieprodukter fra produsenter i New
Zealand og Norge, som et supplerende forretningsområde til ABTs utvikling av nye
virkestoffer. Det er bygget opp et omfattende distribusjonsnettverk i Europa og
Midt-Østen, men tekniske utfordringer knyttet til forpakningen av produktene har
gjort at inntektene fra dette forretningsområdet er blitt forsinket.

ABT regner med en økende inntektsstrøm fra salg av hudpleieprodukter gjennom
2019. I tillegg er selskapets nye ingrediens Spirulysat® lansert og forventes å
generere inntekter i 2019. Selskapet styrket i januar i år sin egenkapital
gjennom emisjoner som innbrakte om lag 12 millioner kroner.