Svenske fisketog vil bringe norsk laks lenger ut i Europa

Nyheter
1222

Nye fisketog ut fra Narvik, operert av svenske Green Cargo, vil sende fisken til Malmö, før den går videre via Danmark til blant annet Tyskland, Frankrike og Italia.

– Vi snakker om å nå direkte frem til noen av de største fiskemarkedene i Europa uten forsinkende og fordyrende mellomledd. I dag går togene fra Narvik til Alnabru og Gardermoen før den sendes videre ut. Ved å sende fisken direkte til markedene i Europa sparer vi minst ett døgn. Jo ferskere fisken er, jo mer konkurransedyktig og verdifull er den.

Det sier Stig Winther til avisen Fremover. Winther leder Narvik-kontoret til transportfirmaet Pole Position.

I dag sender Schenker 200.000 tonn laks årlig med Ofotbanen fra Narvik, gjennom Sverige til Oslo.

Med to tog i døgnet forventes et årlig volum på rundt 70.000 tonn fisk. Dette skal man få til uten å gå dagens NRE- og ARE-tog.

Det er Futurum og Narvik kommune som gjennom Utviklingsprogram Narvik delfinansierer det arbeidet som SINTEF Nord og Pole Position utfører med å få i gang nye fisketransporter.

Men skal de nye fisketogene fisk bli lønnsomme, er en avhengig av returfrakt.

– Også dette skal vi få til uten å gå de eksisterende togene til og fra Narvik i næringen. Her skal vi utnytte det svenske transportbehovet. Vi skal putte på svensk gods nordover, og laste av etter hvert. At det går tomme vogner den siste delen av strekningen til Narvik, vil ikke være avgjørende for lønnsomheten i prosjektet, sier Jørn Eldby i SINTEF Nord.