Sveitsisk sjømatfond går inn i Hofseth

Nyheter
735

Valgkomiteen foreslår at styret skal bestå av eksisterende og to nye styremedlemmer. Valgkomiteen innstiller enstemmig på valg av følgende nye styremedlemmer til styret: Torill Standal Eliassen og Christopher Baldegger, skriver Hofseth BioCare i en børsmelding.

Torill Standal Eliassen er norsk statsborger. Hun har i dag stillingen som
salgs- og markedsdirektør i Avento, og har tidligere hatt flere stillinger i GE Healthcare i Norge og Frankrike.

Sjømatfond i Alpene
Sveitsiske Christoper Baldegger er grunnlegger og partner i den sveitsiske sjømatfondet Bonafide Ltd. I løpet av de siste par månedene har Bonafide Ltd kjøpt betydelige aksjeposter i Hofseth BioCare ASA og har dessuten meldt seg i det siste obligasjonslånet fra selskapet, opplyse Hofseth videre.

Hofseth oppgir ikke hvor stor eierpost Bonafide besitter, men det er ingen stor eierandel. De største aksjonærene i selskapet er gründer Roger Hofseth med 16 prosent av stemmene, foran Codfarmers, kontrollert av den polske finansmannen Jerzy Malek, med prosent og aksjefondet Storebrand Vekst med seks prosent.

Ingen andre eier mer enn frem prosent av bioteknologiselskapet Hofseth BioCare.

Avdeling i Asia
Bonafide holder til i den sveitsiske universitetsbyen St. Gallen, og har et management team på fire personer. Selskapet definerer seg som et globalt fiskefond. Fondet har også en underavdeling i Hong Kong.

Gitt at styrets forslag går gjennom vil styret i Hofseth BioCare ASA bestå av følgende medlemmer:

Kjetil Olsen, Styreleder
Henriette Godø Heggdal, Styremedlem
Marit Liland Sandvold, Styremedlem
Roger Hofseth, Styremedlem
Bjørn Petter Tunheim, Styremedlem
Torill Standal Eliassen, Styremedlem
Christopher Baldegger, Styremedlem
Ola Holen, Vara styremedlem