Svanøy Havbruk stopper settefiskproduksjonen i Marøysundet: – Vi må vurdere om det er rett å satse videre

Nyheter
1217

Tar et års produksjonspause. 

– Det er tungtvint å drive et settefiskanlegg på en øy uten infrastruktur til å kunne ta imot fôr og flytende oksygen rett til anlegget. Dessuten er det kommet nye offentlige krav til moderne settefiskanlegg. Vi må derfor gjøre en grundig vurdering om vi skal satse videre på å videreutvikle anlegget eller om vi skal se på andre løsninger, sier daglig leder Ove Inge Vågen i Svanøy Havbruk til Firdaposten.

Anlegget som ligger i Flora kommune i Sogn og Fjordane, benyttes til stamfiskhold og produksjon av rogn, yngel og settefisk av eliteørret. Totalt produseres det 120.000 settefisk i året.

I en tidligere konsesjonssøknad fra selskapet der man søker om å utvide produksjonen til en million settefisk årlig, står det blant annet: «Svanøy Havbruk har et nært samarbeid med AquaGen der de produserer stamfisk av elitemateriale, og rogn for salg til oppdrettsnæringen gjennom AquaGen. Selskapet har også en avtale med AquaGen om gjensidig sikring av genmateriale til eliteørret. Svanøy Havbruk er dessuten eneste samarbeidspartneren AquaGen har på regnbueørret.»

– Både vi og Lerøy-gruppen er med i samarbeidet om ørret. Det kan vi fortsette med uansett om vi skal drive anlegget her eller ikke, sier Vågen.