Svakeste krone på halvannet år

Nyheter
0

Urolige markedsforhold gir dyrere euro og dollar.

Den norske kronen har svekket seg markant mot andre valutaer de siste måneder. Siden 1. mars har kronekursen gått fra 8,78 til 10,21 mot amerikanske dollar. En euro koster nå 10,25 kroner.

Kronesvekkelsen har et bakteppe med oljeprisfall, børskorreksjon, engergikrise og inflasjonssjokk.

Nils Kristian Knudsen, som er rente- og valutastrateg i Handelsbanken, peker på stor usikkerhet knyttet til konjunktur og resesjonsrisiko som sentrale drivere.

– Vi må nok belage oss på at markedene er fortrolige med en litt svak krone, men det som egentlig er «caset» er at dollaren er veldig sterk, sier han til E24.

Knudsen bemerker at dollaren ofte regnes som en trygg havn i usikre tider.

USD vs NOK. Kilde: Infront

En svak krone er, alt annet like, gunstig for eksport av norsk laks. Kronesvekkelsen innebærer, gitt uendret salgspris i norske kroner, at laksen blir billigere i innkjøp for utenlandske industrielle kjøpere.