Svakere enn ventet fra SalMar

Nyheter
0

Tøffe vinterforhold, ekstremvær og manetangrep satte sitt preg på SalMars oppdrettsvirksomhet i Norge i første kvartal og påvirket SalMar sine resultater i negativ retning.

Operasjonell EBIT for Norge var 1 546 millioner kroner i første kvartal. Slaktevolumet var 45 400 tonn og operasjonell EBIT per kg var 34,1 kroner. Operasjonell EBIT for konsernet var 1 512 millioner kroner i første kvartal. Slaktevolumet var 52 900 tonn og operasjonell EBIT per kg var 28,6 kroner.

Ifølge estimater innhentet av TDN Direkt var SalMar ventet å rapportere et operasjonelt driftsresultat på 1.708 millioner kroner for første kvartal.

Utfordrende
– Det første kvartalet var utfordrende på mange måter. Vi ble nok en gang minnet på at vi må jobbe på lag med naturkreftene. Vår evne til å forstå biologi og miljø har stor betydning for våre operasjonelle og økonomiske resultater. Dert er derfor vi har så sterk tro på at våre mange forbedringsinitiativer, inkludert Salmon Living Lab, er avgjørende for SalMars videre suksess, og for vår industri som helhet, sier SalMars konsernsjef Frode Arntsen.

Oppdrettsegmentet i Norge ble betydelig påvirket av manetangrepene og ekstremvær i vinter. Lav superior andel og lav gjennomsnittlig slaktevekt i kvartalet, særlig i Nord-Norge, påvirket både kostnadsnivå og prisoppnåelse.

Salg og industri demonstrerte styrken ved sin driftsmodell og organisering ved slakteri- og videreforedlingsanleggene. Betydelige volumer fisk preget av biologiske utfordringer ble håndtert. Kontraktsandelen var 39 prosent, med negativt bidrag.

Icelandic Salmon er påvirket av høye kostnader i kvartalet på grunn av biologiske utfordringer.

SalMar Aker Ocean slaktet fra begge sine to semi-offshore enheter i kvartalet hvor gode biologiske prestasjoner nok en gang, gir økt tro på videre potensial.

Scottish Sea Farms hadde et solid kvartal, med betydelig bedre resultater og god biologisk status i alle regioner.

Begrenset tilbudsvekst
Volumguidingen for 2024 er uendret i alle regioner. SalMar forventer et volum på 237 000 tonn i Norge, 7 000 tonn fra SalMar Aker Ocean, 15 000 tonn på Island og 37 000 tonn i Skottland (100 prosent basis).

SalMar opplever fortsatt sterk etterspørsel etter alle produkter og forventer svært begrenset global tilbudsvekst i 2024.

– I SalMar ser vi positivt på havbruksnæringens muligheter. Vi er opptatt av å utvikle virksomheten vår på en bærekraftig måte og skape verdier for samfunnet og våre ulike interessenter. Vi ser betydelig uutnyttet potensial for videre vekst i næringen og ønsker å lede utviklingen videre. For mat går ikke av moten, verden trenger mer sunn og næringsrik mat, avslutter Arntsen.

llustrasjonsfoto av SalMars Ocean Farm. Foto: SalMar