Sunsea-sjef holdes personlig ansvarlig for NRS’ milliontap

Nyheter
969

Frostating lagmannsrett holder styreleder og daglig leder Edgar Sandanger ansvarlig for tapene som Norwegian Royal Salmon (NRS) ble påført da de ikke fikk oppgjør for laks som Sunsea Seafood solgte sommeren 2017.

Lagmannsretten opprettholder med det dommen som Sandanger hadde anket fra Søre Sunnmøre tingrett, skriver Vestlandsnytt.

Her ble Sandanger dømt til å betale trondheimsfirmaet en erstatning på 4,4 millioner kroner for laks som var solgt uten oppgjør.

Ifølge en samarbeidsavtale mellom NRS og foredlingsbedriften Sunsea Seafood skulle NRS få betalt før fisken ble solgt, men i dette tilfellet gikk midlene heller til driften av det hardt pressede selskapet.

Sunsea Seafood gikk konkurs i april i fjor.  

I retten forklarte Sandanger at han ikke hadde ansvar for å følge opp samproduksjonsavtalen med NRS. Dette ansvaret lå til driftslederen, staben ved regneskapskontoret og ansatte i produksjonen, mente Sandanger som var både styreleder og daglig leder i selskapet.

Tingretten ila Sandanger erstatningsansvar grunnet «forsømmelser» og «grove unnlatelser», skriver Vestlandsnytt i sitt referat av dommen.