Sundsfjord Smolt bygger ny avdeling for storsmolt til 115 mill.

Nyheter
3745

Sundsfjord Smolt har startet arbeidet med ny storsmoltavdeling i Sundsfjord.

Den nye avdelingen vil bestå av 6600 kubikkmeter karvolum fordelt på fire kar med tilhørende RAS-system.

Daglig leder i Sundsfjord Smolt, Tor-Arne Gransjøen, forteller at grunnarbeidene allerede er startet opp.

– Bygget skal stå klart for mottak av fisk til årsskiftet og anlegget dimensjoneres for fisk opp til 1000 gram, forteller Gransjøen.

Planen er en produksjon på 400 tonn storsmolt to ganger per år.

Fortsetter samarbeidet med Overhalla Betongbygg
-Vi har også denne gangen valgt å samarbeide tett med Overhalla Betongbygg. Sammen har vi funnet gode løsninger på de utfordringer ett slikt prosjekt har. I tillegg har kort byggetid og konkurransedyktig pris vært avgjørende for vårt valg, sier Gransjøen.

Overhalla Betongbygg, designer, konstruerer og produserer betongelementene til bygget og karrene. RAS-løsningen er av eget design og er blitt til i ett nært samarbeid mellom Overhalla og Sundsfjord Smolt. Alle vannfylte volum blir belagt med innstøpt PE-liner som støpes inn på fabrikk.

Karl Magne Grannes og Kjell Bjarne Kjøglum fra Overhalla Betongbygg.

Samarbeid om produktutviklingen
– Byggingen av Helgeland Smolt var en svært interessant prosess som vi hadde sammen med Tor-Arne Gransjøen og hans ansatte. Vi lært mye av prosjektet og dette tar vi med oss inn i det nye anlegget, sier Karl Magne Grannes i Overhalla Betongbygg.

– Akkurat dette er en samarbeidsform vi liker veldig godt. Ved å samarbeide så tett med våre kunder har vi hele tiden muligheten til å teste og utvikle våre konsept og produkter, slik at vi oppnår kontinuerlig forbedring av Overhalla-konseptet, avslutter Grannes.