Styrket driftsmargin for Skaar Norway

Nyheter
333

Stabil topplinje hos florøeksportør.

«Inntjeningen har vært bra og selskapets likviditetssituasjon og finansieringsbetingelser er gode. Alle utestående fordringer er kredittforsikret hos GIEK og salg i utenlandsk valuta terminsikres,» skriver styret i sin årsberetning.

Driftsresultatet klatret fra 5,6 millioner kroner til 7,9 millioner kroner fra 2018 til 2019.

Skaar Norway, som har sine aner helt tilbake til 1915, har det tilknyttede selskapet Svanøy Havbruk som sin hovedleverandør av laks og ørret. Skaar Norway eier forøvrig 11,7 prosent av Svanøy Havbruk.

Det er avsatt fem millioner kroner i utbytte etter regnskapsåret 2019.

Fiskeeksportselskapet er eid med 80 prosent av Skaar-familiens holdingselskap Pekat Invest. De resterende 20 prosent er av Henlis, eid av daglig leder Trond Ole Hjortland.

Skaar Norway 2019 2018 Endring
Omsetning 396,7 397 -0,1 %
Driftsresultat 7,9 5,6 41,1 %
Resultat før skatt 8,8 9,2 -4,3 %
       
Driftsmargin 2,0 % 1,4 %  
       
Alle tall i millioner kroner