Styrker uttaket av rømt fisk

Nyheter
1728

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO), setter i gang tiltak for å ta ut rømt fisk fra 52 elver for sesongen 2017. Det er 15 elver mer enn året før.

– Selv om innslaget av rømt oppdrettsfisk i mange elver har hatt en fin nedgang fra 2016, blir tiltakene i mange av dem videreført, sier styreleder Roar Paulsen.

Pukkellaks bekymrer
Samlet sett er situasjonen i de fleste elver positiv. Trenden viser nedgang i innslaget av rømt opprettsfisk.

En ny bekymring er den fremmede arten pukkellaks som er observert i en rekke elver de siste månedene.

– Det er beklagelig at ingen ser ut til å ta ansvar for å gjøre noe for å fjerne pukkellaks. Gytetiden for denne arten er nå over, men vi vil likevel bruke vårt apparat til å ta ut mest mulig pukkellaks der det er gitt tilllatelse til det, sier Paulsen.

52 elver
Oppdraget til OURO er å bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk. Oppdragene med utfiskingstiltak utføres av eksterne leverandører.

Det skjer i samarbeid med lokale elveeierlag og fylkesmannen der man blir enige om egnet metodikk og tid for utfiske av den rømte oppdrettsfisken. Leverandørene er også ansvarlig for å innhente fisketillatelse.

Styret i OURO velger elver ut fra resultatene i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Det er også innhentet informasjon fra andre relevante kilder.

Det er i år valgt ut 52 elver for utfiskingstiltak. Nedenfor framgår listen over de elver som er valgt ut og hvem som har ansvaret for gjennomføring av tiltak.

Fordeling av elver til utfiske for OURO 2017. TABELL: OURO