Studier med jobbgaranti – og utsikter til rause lønnsoppgjør

Kommentarer
0

Laks på land kan bli lønnsomt. I hvertfall for de få som besitter kunnskapene.

På begynnelsen av 90-tallet var det programmering og informatikk som var det mest etterspurte. Studentene var knapt begynt på studiene før jobbtilbudene tikket inn. Seinere, frem mot årtusenskiftet, var det internett og biotech som var tingen. Etter internettboblen sprakk, fortsatte festen andre steder. Studentene posisjonerte seg for finans og megling av aksjer og eiendom. Det siste tiåret har start-ups (engelsk for gründervirksomhet) vært det som har tiltrukket seg de skarpeste akademikerhodene.

Når Måløy vidaregåande skule nå bygger sin egen akvahall for opplæring i landbasert oppdrett, treffer de muligens ikke de store massene av kunnskapshungrige ungdommer. Det er nok heller ikke meningen.

Men de finner et segment med jobbgaranti og muligheter for feite lønningsposer.

Aslak Berge

Ingen manko på penger
For kunnskap om konseptet RAS (recirculating aquaculture systems) er sterkt etterspurt.

Da iLaks tidligere i vår lanserte en industrirapport om landbasert lakseoppdrett, fremgikk det at det foreligger byggeplaner 2,3 millioner tonn laks på land. Det tilsvarer 85 prosent av volumet som produseres i sjøen i år.

Nå blir ikke alt dette realisert – av flere årsaker. Kun et mindretall av aktørene har sikret seg finansiering. Men, og det er mye viktigere, det er manko på kyndig arbeidskraft.

Det var nettopp kunnskapsmangelen, at det foreligger vesentlig flere prosjekter enn det er kompetent mannskap til å drifte, som av leverandørene Billund Aquaculture og Krüger Kaldnes ble fremhevet som den største flaskehalsen for sektoren i den nevnte industrirapporten.

Stolleken
Storoppdretteren Lerøy, som idag varslet langt fremskredne planer om å bygge et landbasert oppdrettsanlegg i Vestland fylke, har tatt konsekvensen av dette. Lerøy har tatt initiativ til et eget trainee-program for RAS. Anlegget, som vil kunne produsere 8-10.000 tonn laks årlig, vil koste en milliard kroner å realisere.

Så kan studentene selv regne hvor store investeringsbudsjetter som kreves for å realisere 2,3 millioner tonn laks. Dette er big business.

Enn så lenge er det stolleken som gjelder blant de få, noen hundre personer, som har dybdekunnskap til å drifte store landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Og da sier det seg selv at lønnsbetingelsene er gode.

Ikke bare er lønnsbetingelsene gode. Mulighetene for å reise og gjøre en multinasjonal karriere er også gode. 20 forskjellige land jobber nå med å få satt opp sine egne landbaserte oppdrettsanlegg for laks.

Foto: Steve Hernes