Stranda Prolog med 100-millioners-kontrakt i Chile

Nyheter
1291

Stranda Prolog skal levere utstyr for nærmere 100 millioner kroner til det chilenske oppdrettsselskapet Australis Mar. – Kontrakten er et gjennombrudd for bedriftens satsing på eksport og ny teknologi, uttaler administrerende direktør i selskapet, Klaus Hoseth.

Kontrakten omfatter råstoffhåndtering til Australis Mar sin nye fabrikk i Puerto Natales, langt sør i Chile. Deler av anlegget skal settes i drift allerede om et år. Rundt årsskiftet 2020/2021 skal fabrikken være fullt operativ.

Stranda Prolog skal blant annet levere pumpeløsning fra sjø til fabrikk, HeliXir Ultrafresh prekondisjoneringstank, bløggeavdeling med HeliX bufferlager, flere store HeliX Superkjøletanker, sentralvakuum, samt et stort vann og energisparesystem. Hele mottaket skal styres med styringssystemet StraQS.

– Dette er et gjennombrudd for vår teknologi, sier administrerende direktør i Stranda Prolog, Klaus Hoseth.

– Vi har i flere tiår satset på systemer for bedre fiskevelferd, bedre råstoffkvalitet og mer miljøvennlig produksjon. Australis Mar likte vårt engasjement og fokus. Det gjorde at vi fikk god dialog og kom dypere og dypere inn i prosjektet, sier Hoseth videre.

Fabrikken i Puerto Natales ligger i naturskjønne omgivelser langt sør i Chile, i et område som kalles Patagonia. Dette er et område med mye turisme og et område som også er godt egnet for havbruk.

Australis Mar har et sterkt «grønt» fokus, med vannsparing, energisparing og fiskevelferd som sentrale satsningsområder. Fabrikken blir verdensledende på en rekke områder. Kapasitetsmessig vil den være på høyde med de største og mest moderne anleggene i Norge.

Alt utstyret i Stranda Prolog sin leveranse skal bygges i Kristiansund og sendes med stykkgodsbåt via godsterminalen på Høgset i tre forsendelser. Det dreier seg om store mengder: Seks HeliX-tanker, hver på størrelse med et bolighus, i tillegg til 30-40 kontainere med annet utstyr.

Kontrakten utgjør cirka 50 årsverk for Stranda Prolog.