Støroppdretter Polarfisk vil hente ni millioner kroner i ny emisjon

Nyheter
1426

Polarfisk jakter mer penger.

Det går fram av en pressemelding på selskapets nettside.

Polarfisk er det eneste selskapet i Norge som har konsesjon for oppdrett av stør og produksjon av russisk kaviar for det internasjonale markedet. Selskapet har en konsesjon på 650 tonn biomasse og kan produsere mer enn 30 tonn kaviar på sikt med denne konsesjonen.

Produksjonen skjer i et et lukket, landbasert anlegg i Bjærangen i Meløy kommune i Nordland. I dag står cirka 50.000 stør på mellom 0,15 og tre kilo i anlegget.

Ifølge prospektet skal seks millioner kroner investeres i anlegget, mens tre millioner kroner planlegges brukt til drift og markedsføring. Tegningsfristen for den nye emisjonen er 6. november klokken 16.00.

«Polarfisk har over det kommende året behov for investeringer i produksjonsanlegget tilsvarende totalt 23 millioner kroner. (Fase 1) Dette omfatter blant annet oppgradering av bygg, nye oppdrettskar for biomassen, investeringer i RAS-anlegg for resirkulering av vann og tilførsel av oksygen, temperaturstyring og renseanlegg. I tillegg er det behov for inndekning av kostnader til drift av selskapet. Dette omfatter lønn til ansatte, kostnader til fôr og salg- og markedsføringskostnader. Selskapet vil styrke bemanningen med 2 til 3 heltidsstillinger», heter det i prospektet.

Selskapet varsler også en «større emisjon» senere for å finansiere fase 2.

Polarfisk planlegger prøveproduksjon av caviar i slutten av 2019 eller tidlig 2020.

– Vi håper å kunne produsere omkring 200-300 kilo caviar i løpet av 2020 dersom alt går som planlagt, sier grunnlegger og daglig leder i selskapet, Anker Bergli.