Storlaksen mot 80 kroner

Nyheter
200

Laksepriskurven synes å ha bunnet ut. Den siste måneden har spotprisene lagt på seg med ti kroner kiloet. Prisbildet for laks domineres av de såkalte industristørrelsene, laks mellom tre og seks kilo, som er det de store europeiske foredlingsbedriftene etterspør.

Premium
Men de tyngste vekstklassene har steget atskillig mer. Storlaksen har i samme periode lagt på seg med 12 til 16 kroner kiloet.

Laks over syv kilo har nemlig blitt omsatt på øvre del av 70-tallet de to siste uker, viser den siste utgaven av Akvafakta.

Best betalt siste uke var fersk laks over ni kilo som ble solgt for 79,48 kroner per kilo (levert Oslo).

Prisgap
Spranget er stort fra gjennomsnittprisen som den samme uke ble klokket inn på 61,75 kroner.

Som ofte påpekt av diverse markedsaktører denne høsten, er det en radikal forskjell i prisingen av storlaksen om den er flypakket eller pakket for bil. Interkontintentale kunder har en helt annen betalingsvilje for storlaks enn det de store røykeriene i Europa har.

Manko
Forklaringen på ekstremprisene for storlaks er preget av knapphet. Høy etterspørsel møtes av et heller magert utbud. Ifølge Akvafakta var kun 2,2 prosent av eksporten fisk over syv kilo i uke 41.

Samtidig er det over to måneder igjen til julaften, og trenden mot stigende laksepriser frem mot årets slutt har vært krystallklar de siste årene.