Storfiskene snuser på Atlantic Sapphire

Nyheter
2404

Atlantic Sapphire har sin egen lakseyngel svømmende i karene i tropiske Florida. Det tiltrekker en økende interesse fra store og bemidlede industriaktører.

iLaks vet at både SalMar/Kverva-toppene Gustav Witzøe og Helge Moen og Mowi-direktørene Alf-Helge Aarskog og Ivan Vindheim har vært på besøk i Homestead, Florida, for å ta Atlantic Sapphires banebrytende landbaserte oppdrettsanlegg i nærmere øyesyn.

Særlig Witzøe skal, ifølge kilder som ikke er tilknyttet Atlantic Sapphire, ha vært svært pågående og nysgjerrig under sin grundige inspeksjon av anlegget.

Regi
– Dette var nok en reise utført i Kverva regi. Foreslår at du retter forespørselen dit, skriver SalMars finansdirektør Trond Tuvstein i en epost til iLaks.

Kverva har ikke returnert iLaks’ henvendelser i saken.

Også andre oppdrettsaktører, deriblant flere chilenske oppdrettselskaper, skal ha avlagt visitt ved Atlantic Sapphires massive produksjonsanlegg sørvest for Miami.

Enormt mye
– Vi ønsker ikke å kommentere hvem som har besøkt oss i Miami, men på generell basis kan jeg si at vi det siste året har hatt enormt mye besøkende som inkluderer kunder, leverandører, samt industrielle aktører, sier Johan E. Andreassen, konsernsjef og gründer i Atlantic Sapphire.

Dersom Atlantic Sapphire lykkes med å produsere de planlagte 90.000 tonn laks årlig, til en konkurransedyktig produksjonskostnad, vil dette dekke nærmere en fjerdedel av årets samlede laksekonsum i USA. Dette vil selvsagt bli en massiv gamechanger i dette markedet, og vil kunne utkonkurrere «flyfisk» fra Europa og Chile. Dette vil i sin tur ramme prisdannelse, inntjening og vareflyt av laks i USA, men også i andre og tilknyttede markeder.

Satsingen i Florida er imidlertid beheftet med operasjonell risiko, og det er da også reflektert i prisingen av selskapet, som er preget av en betydelig rabatt sammenlignet med ordinære børsnoterte lakseoppdrettselskaper.

Rabatt
Mens Mowi og SalMar prises til henholdsvis 94 og 46 milliarder kroner, har Atlantic Sapphire en børsverdi på 5,8 milliarder kroner. Ifølge Pareto Securities verdsettes Mowi og SalMar til henholdsvis 11,6 og 11,7 ganger forventet nettoresultat i 2019.

Atlantic Sapphire er foreløpig ikke i overskuddsposisjon, og prises utelukkende på fremtidsforventninger vektet med en moderat sannsynlighet for å lykkes. Men gitt utsikter til en årsproduksjon tilsvarende halvparten av SalMars, er Atlantic Sapphire fortsatt priset som en opsjon.

Gründerduoen Johan E. Andreassen og Bjørn Vegard Løvik er største aksjonærer, og kontrollerer totalt 17 prosent av aksjene i selskapet. Atlantic Sapphire er følgelig vidåpen for et mulig fiendtlig oppkjøp.

Mowi har ikke respondert på iLaks’ henvendelser til denne saken.

Atlantic Sapphire fører opp verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for laks i Homestead, Florida. Foto: Aslak Berge