Storfisk gir avluser-bonanza

Nyheter
2177
Selskapet har det siste året hatt en jevnt økende etterspørsel og har levert en rekke avluserlinjer, både til små og store oppdrettsselskaper, samt serviceselskaper.
For å holde tritt med etterspørselen har bedriften økt produksjonskapasiteten med 20 prosent den siste tiden.

Opptil 15 kilo
Etter at det har blitt kjent i bransjen at systemet kan behandle fisk med en snittvekt på ti kilo, har etterspørselen eksplodert.

– Bransjen har tydeligvis store utfordringer med å få avluset storfisken de har. Derfor har vi truffet noe i markedet her. Vårt anlegg har et stort spenn og kan behandle fisk med snittvekt på 1-10 kilo. Samtidig vet vi har det har gått fisk på både 14 og 15 kilo gjennom vårt system med samme gode resultat, sier daglig leder Kristian Lillerud i Flatsetsund Engineering.

Enorm interesse
– Det hele begynte med noen oppslag i media rundt at Pure Shippings båt «Laugar» behandlet fisk med snittvekt opp til ti kilo. Dette har tydeligvis bransjen fått med seg, for etter dette oppslaget for en måneds tid siden har vi hatt hendene fulle med å svare på henvendelser og gi tilbud. Det har nesten tatt helt av.

– Hva er det som gjør systemet egnet til å avluse så stor fisk?

– Deler av det er en bedriftshemmelighet, men noe av hemmeligheten dreier seg om at vårt system ikke har innvendige bevegelige deler. Det gjør at selv stor fisk ikke står i fare for å få mekaniske skader under behandlingen. Så langt vi kjenner til er vi de eneste som kan avluse så stor fisk. Det har satt fart i etterspørselen, sier Lillerud.

Mange har prøvd andre løsninger
Det er ikke bare storfisk som gjør at Flatsetsund Engineering får henvendelser om dagen.

– Det er en generell god interesse for vår løsning blant oppdrettere av alle størrelser, samt hos serviceselskaper. Vi har jevnlig besøk og demoer for ulike miljøer fra hele landet.

– Mange av de som kommer til oss har prøvd andre løsninger. Det tar vi som et godt tegn på at vår løsning er et godt alternativ i markedet. Vi har resultater på avlusning og fiskevelferd som gir oss gode kort på hånden. I tillegg tar fisken fôr med en gang etter behandling. Våre regnestykker viser at vår løsning totalt sett kan gi innsparinger på hundretusener av kroner per merd, sier Lillerud.

Nye linjer til Eidsvåg
Siste leveranse er avluserlinjer til Eidsvaag Akva og deres båt «EA Luma» som er under bygging hos Vard Aukra. Dette er en katamaran på 15×12,5 meter og får tre FLS avluserlinjer ombord.

– Flatsetsund Engineering har vist at deres system fungerer godt. Det er effektivt forhold til lusa og kjempebra på fiskevelferd. Våre kunder har fått testet anlegget og det er med bakgrunn i det at vi utruster vår nye avluserbåt med FLS avlusersystem, sier daglig leder Vidar Eidsvaag i Eidsvaag Akva.

Båten skal leveres 31. mars og går da rett inn i en tre års kontrakt med Måsøval Fiskeoppdrett og Lerøy Midt. Båten skal betjene disse to selskapenes anlegg i Trøndelag og Møre og Romsdal.