Storesund Marine Service kjøper 100 prosent av aksjene i Halsnøy Dokk

Nyheter
944

Skipsserviceselskap styrker fleksibilitet og kapasitet med kjøp av verft.

Selger er Cinus, eid av Hans Martin Gravdal, og transaksjonen har virkning fra og med 1. desember 2019.

Storesund Marine Service opererer i den maritime klyngen på Vestlandet med lang erfaring innen alle typer skipservice, prefabrikasjon og maskinarbeid. Storesund har en stor kundeportefølje bestående av rederier, offshore/subsea-selskaper og landbasert industri.

Selskapet driver verft med tørrdokk og kaianlegg i Skudeneshavn, samt produksjonshaller og kaianlegg i tilknytning til selskapets hovedkontor på Torvastad i Karmsundet. I tillegg har selskapet også en reiseavdeling som tar på seg alle typer service og reparasjonsoppdrag ombord på skip i drift eller ved kaier rundt om i landet.

Oppdrett
Gjennom oppkjøpet av Halsnøy Dokk, har Storesund Marine Service nå styrket sin posisjon i markedet for skipsservice og sikret tilgang til nye markeder innenfor oppdrett, prefabrikasjon av stål og opplagsvirksomhet, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Halsnøy Dokk er et tradisjonsrikt verft lokalisert på Halsnøy i Sunnhordland og hovedvirksomheten har tradisjonelt vært knyttet til dokken med hovedvekt på skipsbygging, skipsservice, ombygginger og klassinger av alle typer skip og arbeidsbåter for oppdrettsnæringen. De siste årene har selskapet også etablert seg tyngre innenfor oppdrett, med fokus på salg og utrustning av avlusningslektere og ombygging/oppgradering av fôrflåter.

Halsnøy Dokk har også svært gode fasiliteter for opplag og service på rigger og større skip med skjermet beliggenhet og 12 stykk 200 tonns pullerter for sikker fortøyning. Tørrdokken er på 106×25 meter som betjenes av en 300 tonns beltegående kran, og verftet har i tillegg to utrustningskaier med krandekning. Verftsområdet er på cirka 54.000 kvadratmeter hvorav 10.000 kvadratmeter er bebygget med produksjonshaller, malingshaller, lagerbygninger, boligrigger og kontorer.

Doblet omsetning
Halsnøy Dokk har hatt en svært positiv utvikling de siste årene og omsetningen er mer en doblet på få år, samtidig som antall ansatte har økt med nærmere 30 prosent. Med Storesund Marine Service sin godt etablerte virksomhet i ryggen vil selskapet nå ha gode forutsetninger for å fortsette denne veksten, heter det i pressemeldingen.

I felleskap vil de to selskapene øke sin konkurransekraft og være i stand til å tilby sine kunder et enda bedre tilbud med betydelig økning i kapasitet og fleksibilitet.